Dyskryminacja osób starszych: RPO apeluje o działaniaJW, RPO/Rynek Seniora - 03 października 2016 13:26


1 października - w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaapelował o przeciwstawienie się wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek i odrzucenie negatywnych stereotypów dotyczących osób starszych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wezwał także do systemowych działań właściwie zabezpieczających prawa człowieka osób starszych i umożliwiających budowanie społeczeństwa otwartego dla wszystkich grup wiekowych.

- Chociaż mówi się, że osoby starsze cieszą się szczególnym szacunkiem, w rzeczywistości często są ograniczone w dostępie do zatrudnienia, kredytów, świadczeń zdrowotnych, czy innych podstawowych usług - mówił RPO.

Posłuchaj całej rozmowy z RPO:

{youtube;IcvXUOyR184}

Rzecznik podkreślił ponadto, że dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) często krzyżuje się z innymi formami dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa, niepełnosprawność, co intensyfikuje efekty doświadczanych przejawów nierównego traktowania i marginalizowania osób starszych.

29 września 2016 r., w nawiązaniu do pisma przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzaty Zwiercan w sprawie planu pracy Komisji, RPO wysłał "Informację o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony praw osób starszych".

Pełna treść listu TUTAJ

- Jednocześnie liczę na możliwość osobistej prezentacji tej problematyki i debatę na forum Komisji - napisał Adam Bodnar.