Dzieci edukują rówieśników i dorosłych nt. szacunku dla osób starszychDKX/Rynek Seniora - 26 lutego 2019 15:47


Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi, biorące udział w programie Mega Misja, postanowiły zwrócić uwagę na pojawiający się problem traktowania człowieka w podeszłym wieku. Uczniowie wraz z opiekunem przygotowali plakat pt. Szacunek dla osób starszych, który ma za zadanie przekonać dzieci, młodzież, dorosłych, że osoby będące seniorami wymagają troskliwej opieki, poszanowania, akceptacji.

Jak przypominają najmłodsi, poprzez różne przedsięwzięcia musimy pamiętać o odpowiedniej kulturze, o której często inni zapominają. Powinno się ciągle wspominać, iż starsze osoby mają dużą wiedzę i są bogate w różne życiowe doświadczenia. Przez to zasługują na wyjątkowe traktowanie.

"Uczmy młodszych od nas, że należy wyrażać szacunek wobec seniorów poprzez okazaną pomoc, właściwe podejście, cierpliwość, wyrozumiałość. Pamiętajmy, żę niekiedy zwykła, krótka rozmowa może sprawić uśmiech na twarzy starszej osoby" - czytamy w nadesłanej informacji.

MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych. Może być realizowany w ramach zajęć lub na świetlicy szkolnej. Adresowany jest do nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat. Jego celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli, wychowawców świetlic oraz ich uczniów.