Dziś posiedzenie Komitetu Społecznego RM. Tematem demografia i program dla seniorówPAP/Rynek Seniora - 31 stycznia 2018 09:27


W środę (31 stycznia) odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów, którym kieruje wicepremier Beata Szydło. Tematem pierwszego posiedzenia mają być sprawy związane z demografią.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, środowe posiedzenie Komitetu rozpocznie się o godz. 10.00, a w jego trakcie przewidziano wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremier Beaty Szydło.

Komitet Społeczny Rady Ministrów to nowy organ pomocniczy rządu i premiera. Do jego zadań należy zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich premierowi i Radzie Ministrów. Zgodnie z grudniowym zarządzeniem premiera Morawieckiego w skład Komitetu - poza wicepremier Szydło - wchodzą także m.in. szefowie resortów: rodziny, pracy i polityki społecznej; edukacji, kultury, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, zdrowia, rolnictwa, sportu, finansów oraz sekretarz do spraw europejskich.

Komitet ma przygotowywać projekty prospołeczne, a także oceniać projekty ustaw, które trafiają na posiedzenia rządu, a dotyczą spraw społecznych. - Będziemy również przygotowywali nasze propozycje legislacyjne - zapowiadała Szydło, zastrzegając, że wszystko to "będzie się działo w uzgodnieniu" z szefem rządu Mateuszem Morawieckim.

- Rozpoczynamy od sytuacji demograficznej, programów demograficznych w Polsce i będziemy oczywiście przygotowywali programy, które mają pomagać rodzinom - dodała wicepremier.

Powiedziała też, że chciałaby przygotować "kompleksowy program dla seniorów". - Uważam, że to jest grupa, która w tej chwili potrzebuje bardzo dużo wsparcia - zaznaczyła. Według niej, seniorzy mogą spodziewać się projektów, które "będą im ułatwiały codziennie życie i będą ich wspierać finansowo". - Chciałabym, żebyśmy do końca tego roku wypracowali taki kompleksowy program, który mógłby wejść w życie w 2019 roku - podkreśliła Szydło.

Komitet ma się zająć m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań służących poprawie sytuacji rodzin w Polsce, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej, społeczeństwa, jakości i warunków życia, a także służących wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i osób starszych, w tym emerytów.

Ponadto Komitet jest odpowiedzialny za dokonywanie analiz i ocen stanu prawnego i społecznego dotyczących sytuacji rodzin, wspierania aktywności zawodowej i dostępności oraz poziomu usług socjalnych. Przygotowuje programy i harmonogramy związane z realizacją poszczególnych zadań, koordynować prace związane z przygotowaniem projektów ustaw, uzgadniać rozstrzygnięcia lub stanowiska odnośnie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie spraw społecznych.

Komitet wskazuje rządowi opinie, wnioski, rozstrzygnięcia i rekomendacje w sprawach społecznych, określa zadania i terminy ich wykonania oraz wskazuje organy i instytucje odpowiedzialne za wykonanie tych zadań.

Zgodnie z zarządzeniem premiera, Komitet może powoływać zespoły do opracowania określonych analiz i prognoz.