Gdańsk nagrodzi aktywnych seniorów. Trwa nabór kandydatówJW/Rynek Seniora - 28 lipca 2016 13:16


W swoim otoczeniu widzisz seniorów, którzy działają społecznie? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu! - w taki oto sposób organizatorzy zachęcają do udziału w inicjatywie. Kandydatury przyjmowane będą tylko do 30 września do godz. 15.

1 sierpnia ruszy IV edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, którego celem jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów. Organizatorami inicjatywy są: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku.

W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w czterech kategoriach:

- najaktywniejszy senior
- najaktywniejsza seniorka
- najciekawsza inicjatywa senioralna realizowana w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego
- „Przyjazny seniorom” - działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Gdańska

- Celem organizacji konkursu jest przede wszystkim promowanie aktywności wśród osób starszych. W Gdańsku mamy około 50 klubów seniora. Już od dawna widzimy, że starzenie się zaczyna wyglądać inaczej. Coraz częściej seniorzy wychodzą poza cztery ściany swoich domostw i chcą być aktywni – mówi Agnieszka Buczyńska, prezes Centrum Wolontariatu.

- Chcemy nagradzać tych, którzy na co dzień myślą o innych, angażują się w różnorodne działania prospołeczne. Uważamy, że taką postawę należy promować. Organizacja konkursu to właśnie zwieńczenie całego roku aktywności. Pokazanie, że działanie wolontariackie czy pobudzające do działania innych seniorów warte jest docenienia - dodaje.

W Gdańsku od czterech lat funkcjonuje także Gdański Fundusz Senioralny. Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw, wydarzeń zaproponowanych przez seniorów.

- Coraz więcej gdańszczan w wieku emerytalnym jest aktywnych społecznie. W ramach samego funduszu udało się zaangażować ponad 4 tys. seniorów w działania prospołeczne. Dzięki wsparciu miasta mogą oni rozwijać swoje pasje i angażować do aktywności kolejnych seniorów. To właśnie od nich młodsze pokolenia mogą uczyć się jak budować, utrzymywać i rozwijać kontakty z innymi niezależnie od wieku - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

Aby zgłosić aktywnych seniorów do konkursu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony www.kiwi.org.pl. Formularz można również otrzymać w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku przy pl. Solidarności 1. Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 r. o godzinie 15.

Laureaci konkursu będą znani w pierwszej połowie października 2016 r.

Konkurs współfinansowany jest z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) oraz środków Gminy Miasta Gdańsk.