Gdańsk: wystartował fundusz dla kreatywnych po pięćdziesiątceJW, RCWG/Rynek Seniora - 29 września 2016 11:14


Rozpoczęła się VII edycja Gdańskiego Funduszu Senioralnego. Autorami inicjatyw mogą być osoby w wieku 50+. Wsparcie finansowe przyznawane jest pomysłom, których odbiorcami mogą być zarówno osoby starsze, jak i wszyscy mieszkańcy Gdańska. Działania można zgłosić w czterech obszarach: zdrowie, edukacja, wsparcie społeczne i aktywność obywatelska.

- Fundusz jest dla osób, którzy chcą zrobić coś na rzecz innych, mają ochotę aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas poznając nowych ludzi i nowe zajęcia - pisze lider projektu, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Do "rozdania" jest 50 inicjatyw.

Można zgłosić pomysły dotyczące czterech obszarów, takich jak:

- zdrowie, tj. działania promujące zdrowy styl życia, działania profilaktyczne w szczególności zapobiegające chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniom, działania zachęcające do codziennej aktywności fizycznej, podtrzymujące sprawność fizyczną z elementami rehabilitacyjnymi, itp.

- edukacja, czyli warsztaty/zajęcia podnoszące kompetencje osób 50+, rozwijające nowe umiejętności, podtrzymujące sprawność intelektualną etc.

- wsparcie społeczne, tj. działania wspierające osoby 50+ w trudnej sytuacji, m.in. poradnictwo prawne, pomoc pedagogiczna i psychologiczna, pomoc sąsiedzka, grupy wsparcia/samopomocy

- aktywność obywatelska, czyli działania angażujące w życie lokalnych społeczności, zwiększające uczestnictwo w wydarzeniach dzielnicowych i miejskich, zwiększające uczestnictwo w wyborach, zachęcające do samoorganizacji i działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia itp.

Maksymalna kwota dofinansowania to 500 zł. 

Aby pozyskać fundusze, należy złożyć stosowny wniosek (do 6 października), który jest dostępny na stronie www.wolontariatgdansk.pl. Wszelkich informacji udziela Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku po nr. tel. 58 772 42 19 lub stacjonarnie - ul. Pl. Solidarności w Gdańsku, budynek ECS, III p., pok. 3.35.

Wszyscy liderzy i twórcy inicjatyw muszą ponadto wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym oferty dla seniorów, które odbędzie się 10 października 2016 r. w godz. 9.30-12.

Gdański Fundusz Senioralny finansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańsk. W poprzednich edycjach zrealizowano łącznie 169 inicjatyw na łączną kwotę 84 500 zł, a tworzyło je 1458 seniorów z Gdańska.