Giżyckich seniorów będzie ratował system przywoławczyOnet/Rynek Seniora - 20 października 2016 10:09


Krajowy Samorządowy System Teleopieki Domowej dla Seniorów ma stanowić istotny element opieki nad osobami starszymi w środowisku zamieszkania. Jego fundamentem jest system alarmowy powiadamiania jednostek Państwowych Służb Ratownictwa. Do jego wdrożenia przygotowuje się Giżycko (Warmińsko-Mazurskie).

Specjalne urządzenie, które trafi pod dachy seniorów umożliwi im szybkie wezwanie pomocy w razie potrzeby. System alarmowy będzie współpracował z państwowym systemem ratownictwa.

Teleopieka kierowana będzie do osób wymagających stosownej akcji ratowniczej w momencie, kiedy nie są w stanie wezwać pomocy w tradycyjny sposób.

W roku 2017 rozpocznie się pilotażowy program. Ma on posłużyć weryfikacji zasadności jego wprowadzenia. Do systemu początkowo planowanych jest włączenie 20 osób starszych z Giżycka. Zostaną one wyposażone w niezbędne urządzenia posiadające "przycisk życia".

Według wstępnych szacunków, wprowadzenie systemu powiadamiania może nawet w 45 procentach zredukować zagrożenie śmiercią w nagłych przypadkach.

Więcej: www.onet.pl