Jak cofnąć darowiznę? Powodem może być rażąca niewdzięcznośćDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 22 września 2015 11:55


Rażąca niewdzięczność może być powodem cofnięcia darowizny. W sytuacji takiej często znajdują się osoby starsze, które ofiarują bliskim mieszkanie mając nadzieję, że w ten sposób zapewnią sobie ich wsparcie.

Pod pojęciem „rażąca niewdzięczność” generalnie należy rozumieć postępowanie (działanie, jak i zaniechanie) sprzeczne z normami moralnymi. Praktyka pokazuje, że najczęściej polega ona na dopuszczaniu się przez obdarowanego rękoczynów względem darczyńcy, wyzywaniu go, popełnieniu przestępstwa na jego szkodę, utrudnianiu lub uniemożliwianiu mu dostępu do określonych pomieszczeń w domu.

Gdy dojdzie do omawianej niewdzięczności, darczyńca może - bez konieczności wskazywania powodów - odwołać darowiznę. Powinien uczynić to na piśmie, choć jedynie dla celów dowodowych, a nie pod rygorem nieważności. Wykluczone jest jednak odwołanie darowizny po upływie roku od dnia, w którym dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Samo odwołanie darowizny nie pociąga jednak za sobą skutku w postaci zmiany właściciela nieruchomości. Konieczne jest złożenie przez obdarowanego oświadczenia przed notariuszem o powrotnym przeniesieniu własności, które to oświadczenie darczyńca przyjmuje.

Jeżeli nie dojdzie do dobrowolnego powrotu przeniesienia własności, darczyńcy pozostaje droga sądowa.

Więcej: www.gazetaprawna.pl