Jedna trzecia Polaków nie korzysta z internetu. To głównie osoby starszeRzeczpospolita/Rynek Seniora - 27 czerwca 2016 09:47


Według najnowszych badań przeprowadzonych przez CBOS młodsi Polacy są obecni w sieci niemal w stu procentach, zaś jedna trzecia społeczeństwa - głównie osoby starsze - w ogóle nie korzysta z internetu. Ponadto wzrost liczby użytkowników internetu w ostatnich latach w zasadzie się zatrzymał.

Wykluczenie cyfrowe dotyka przede wszystkim najstarszych: wśród osób powyżej 54. r.ż. z internetu korzysta mniej niż połowa, a w grupie 65 lat i więcej - jedna czwarta.

Czytaj też: Czego senior szuka w internecie?

Dla porównania w grupie od 18. do 24. r.ż. z internetu regularnie korzystają właściwie wszyscy respondenci CBOS, a w grupie 25-34 - 94 proc. - informuje Rzeczpospolita.

Według CBOS wzrost liczby użytkowników internetu, bardzo dynamiczny w poprzedniej dekadzie, w zasadzie zastopował: w 2002 r. z internetu regularnie korzystało 17 proc. badanych, w 2006 r. - 31 proc., a 2010 r. 51 proc. Potem proces zaczął zdecydowanie spowalniać - w ciągu 5 lat pomiędzy 2011 i 2016 r. wzrost wyniósł już tylko 10 proc. Obecnie wynosi 65 proc., czyli o 1 procent więcej, niż przed rokiem, i o 2 procent więcej, niż w roku 2014.

Do najbardziej popularnych aktywności online należy korzystanie z serwisów społecznościowych (co zadeklarowało 67 proc. użytkowników) oraz usług bankowych (66 proc.).

Badanie "Korzystanie z internetu" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 maja 2016 r. na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Więcej: www.rp.pl