Kombatanci będą mieli prawo do noszenia munduru. Otrzymają go za darmoPAP/Rynek Seniora - 24 lutego 2017 15:27


Prawo do noszenia munduru wraz z oznakami stopni wojskowych zapewnia członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej rządowy projekt nowelizacji ustawy o kombatantach, przyjęty bez poprawek przez Senat w piątek (24 lutego).

Za nowelą ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, głosowało 81 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyznanie weteranom prawa do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, ma być wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski. "W ten sposób nasze państwo uhonoruje członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, tj. m.in. żołnierzy wyklętych, powstańców warszawskich, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie" - zakłada nowelizacja ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, każdy członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł jednorazowo, bezpłatnie otrzymać mundur na własność i nosić go w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych. Ubiór mundurowy będzie wydawany na wniosek członka korpusu, złożony do wojskowego komendanta uzupełnień.

Elementy ubioru mundurowego, okoliczności i sposób jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych oraz jego wzór określi w rozporządzeniu minister obrony narodowej. Ubiór mundurowy kombatantów będzie się różnić od umundurowania używanego przez Siły Zbrojne RP.

Nowelizacja wzorowana jest na prawach, jakie w 1919 r. rząd II RP przyznał weteranom powstania styczniowego.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem ubiorów mundurowych poniesie budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra obrony narodowej. Analiza wykazała, że o prawo do umundurowania będzie miało ok. 8 tys. weteranów, szacuje się, że 3 tys. z nich wystąpi o mundur. Przewiduje się, że koszt umundurowania jednego weterana to ok. 3 tys.