Kujawsko-Pomorskie: 43 mln euro na dzienne domy pobytu i kluby senioraGazeta Pomorska/Rynek Seniora - 19 sierpnia 2016 12:13


Prawie 125 mln euro środków unijnych zostanie przeznaczonych na pomoc: starszym, niepełnosprawnym oraz osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej.

Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji życiowej będą mogli w tym roku i w najbliższych latach skorzystać ze wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby mieć szansę na otrzymanie unijnych pieniędzy, trzeba wziąć udział w konkursach ogłaszanych przez samorząd województwa. Należy też spełnić określone wymagania. Oferta jest skierowana do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych.

Najwięcej środków, bo aż 45,6 mln euro, zostanie przeznaczonych na indywidualne wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. To właśnie dla nich zostaną zorganizowane m.in. szkolenia, warsztaty, kursy zawodowe zwiększające szanse na znalezienie pracy oraz płatne staże i praktyki.

Ponieważ społeczeństwo się coraz szybciej starzeje, Unia Europejska wesprze tych, którzy świadczą usługi dla seniorów. Pomoc otrzymają również osoby niepełnosprawne oraz rodziny.

Na tzw. usługi społeczne zostaną przeznaczone ponad 43 mln euro. O pieniądze będą się mogły starać np. dzienne domy pobytu czy kluby seniora. Z funduszy unijnych będą też finansowane m.in. usługi asystentów osób niepełnosprawnych, teleopieka, tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz dowożenie posiłków.

Z funduszy unijnych będzie też można uzyskać dotację w wysokości do 20 tys. zł na założenie tzw. przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej) lub zatrudnienie w takim przedsiębiorstwie.

Pieniądze otrzymają również tzw. lokalne grupy działania. Dofinansowane mają być działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich. Mowa tutaj np. o tworzeniu świetlic środowiskowych i klubów pracy. Na ten cel przewidziano 36 mln euro.

Więcej: www. pomorska.pl