Kwieciński: ustawa o dostępności do konsultacji w najbliższych dniachPAP/Rynek Seniora - 28 listopada 2018 11:05


Ustawa o dostępności, będąca elementem rządowego programu Dostępność plus m.in. dla seniorów i osób niepełnosprawnych, w najbliższych dniach trafi do konsultacji - poinformował we wtorek (27 listopada) szef MIiR Jerzy Kwieciński. Zapowiedział też powołanie Rady ds. Dostępności.

Kwieciński, przemawiając na IV Kongresie Gospodarki Senioralnej, mówił, że program Dostępność plus "spina wszystkie działania" rządu dotyczące problemów osób starszych i niepełnosprawnych.

- Niedawno program został przyjęty przez Radę Ministrów, ale teraz żeby on w pełni zafunkcjonował, żebyśmy mogli mieć pełne jego owoce, chcemy wprowadzić zmiany prawne poprzez podstawowy akt prawny - ustawę o dostępności. W najbliższych dniach będziemy chcieli skierować tę ustawę do konsultacji, przede wszystkim do konsultacji społecznych - zapowiedział. Podkreślił, że proponowane w ustawie zmiany, będące wynikiem współpracy ze środowiskiem osób starszych i niepełnosprawnych, dotyczą wielu dziedzin życia, m.in. architektury, edukacji, transportu czy usług publicznych.

- To będzie dla nas kluczowa ustawa, która później będzie wymagała wprowadzania zmian w wielu innych ustawach i dziedzinach naszego życia społecznego i zawodowego. Na ten program przeznaczamy 23 mld zł. Są to zarówno środki krajowe, jak i środki unijne - mówił minister inwestycji i rozwoju. Dodał, że część środków dostępnych w ramach już funkcjonujących programów operacyjnych, w których wykorzystywane są fundusze unijne, zostaje przekierowana na rzecz programu Dostępność plus. Według Kwiecińskiego zmiany te uzgadniane są z Komisją Europejską.

Szef MIiR zapowiedział również, że "w najbliższych dniach będziemy chcieli powołać Radę ds. Dostępności, tak żeby ten nasz dialog, który mamy, lepiej sformalizować".

Według Kwiecińskiego, potrzeby, na które ma odpowiedzieć program Dostępność plus, "są olbrzymie".

- Robiliśmy analizę, która pokazała, że tylko 9 proc. nowych budynków publicznych budowanych w naszym kraju było dostosowanych dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Tylko co piąty środek komunikacji publicznej, jak autobus czy tramwaj jest dostosowany do potrzeb takich osób - zaznaczył. Podkreślał przy tym, że program ten obejmuje ok. 30 proc. społeczeństwa, gdyż oprócz seniorów i niepełnosprawnych adresowany jest m.in. do kobiet w ciąży czy z małymi dziećmi.