Minister rodziny: politykę senioralną czeka korekta; oddolne inicjatywy są niezwykle cenneDK, PAP/Rynek Seniora - 18 października 2016 18:07


Projekt mieszkań chronionych dla osób starszych, ogólnopolska karta seniora czy kampania społeczna „Polska Przyjazna Osobom Starszym” to niektóre rozwiązania zaprezentowane podczas wtorkowej (18 października) konferencji "Dobre praktyki na rzecz osób starszych" w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska zapewniła na konferencji, że działania na rzecz osób starszych to jeden z priorytetów rządu w obszarze polityki społecznej.

Jak wskazała, w Polsce, tak jak w większości społeczeństw europejskich, mamy do czynienia z dynamicznymi zmianami w strukturze demograficznej ludności.

Nowa polityka
- Polskie społeczeństwo się starzeje (…). W 2025 roku niemal co trzecia osoba będzie w wieku co najmniej 60 lat. W związku z tym polityka społeczna na rzecz osób starszych (…) stanowi dla całej rady ministrów jeden z priorytetów polityki społecznej - powiedziała.

Minister przypomniała, że przy MRPiPS powołana została i funkcjonuje Rada ds. Polityki Senioralnej (pod przewodnictwem prof. Józefiny Hrynkiewicz), która jako priorytet swoich prac uznała weryfikację i aktualizację założeń polityki senioralnej oraz stworzenie programu polityki wobec osób starszych do roku 2030.

Do głównych kierunków aktualizowanej polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce należeć będą m.in.: ukierunkowanie polityki senioralnej do dwóch grup: samodzielnych i niesamodzielnych, wyodrębnionych na podstawie istniejących kryteriów oraz redefiniowanie cezury wieku, od której rozpoczyna się starość (ponieważ w ostatnich latach mamy do czynienia ze znaczną zmianą w tej kwestii).

Nowy ASOS i Senior+
Z kolei do najważniejszych działań prowadzonych przez MRPiPS należy zaliczyć rządowy program Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.

- Ogłoszenie konkursu na 2017 rok to kwestia najbliższych dni. Nabór wniosków planowany jest na listopad, grudzień. Ogłoszenie wyników do końca lutego, natomiast termin realizacji projektu w tej edycji planowany jest na 10 miesięcy - od marca do grudnia 2017 roku - wyliczała minister Rafalska.

W resorcie trwają też prace nad wdrożeniem do programu wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020 szeregu zmian, które pozwolą na dostosowanie programu do potrzeb i możliwości  jednostek samorządu terytorialnego.

- Wprowadzimy nową możliwość tworzenia domów Senior+, które będą stanowiły uzupełnienie oferty programowej. Kolejne zmiana to podwyższenie możliwości dofinansowania miesięcznego na jednego seniora w ramach kosztów funkcjonowania placówki Senior+ oraz zmiana minimalnego standardu placówki w ramach standardu zatrudniania pracowników w celu zwiększenia możliwości dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb – opisywał szefowa MRPiPS.

Jak podaje, termin wejścia w życie planowanych zmian to 1 stycznia 2017 roku.

Mieszkania dla seniorów
Na konferencji zaprezentowano też kilkadziesiąt oddolnych inicjatyw, skierowanych do seniorów.

Był wśród nich m.in. kielecki program mieszkań chronionych. Kielce mają dziś trzy takie budynki, w których znajduje się łącznie 65 mieszkań. Lokale przysługują osobom, które wymagają takiego wsparcia np. ze względu na wiek.

Jak wyjaśniała Magdalena Gościniewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach - mieszkańcy mają do dyspozycji pokój z balkonem, kuchnię i łazienkę, w każdym mieszkaniu jest sygnał przywoławczy, a w każdym budynku jedno mieszkanie pełni rolę całodobowej dyżurki dla pracownika obsługującego mieszkańców. Miesięczny koszt takiego lokalu to ok. 400 zł.

Kluczem informacja
W Częstochowie i okolicznych powiatach zainicjowano z kolei kampanię Polska Przyjazna Osobom Starszym, w ramach której uruchomiono m.in. senatorską infolinię senioralną oraz zainicjowano promocję miejsc przyjaznych seniorom.

- Nie ma pomyślnego starzenia się bez upowszechnienia dostępu do informacji. Jeżeli osoba starsza nie zna swoich praw, nie zna swoich przywilejów, nie wie o tym, co mu przysługuje, to ten etap jej życia będzie usiany trudnościami – przekonywał senator Ryszard Majer (PiS), pomysłodawca kampanii.

Przy okazji wskazywał, że nadal mamy państwo dwóch prędkości. - Inaczej żyje się osobom starszym w mieście, inaczej na wsi. Wieś pozostaje w tyle, w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji, infrastruktury socjalnej.

Cenne inicjatywy
Stowarzyszenie Manko wprowadziło Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta funkcjonuje od ponad dwóch lat, korzysta z niej ponad 54 tys. seniorów, którzy mogą korzystać ze zniżek w ponad 400 instytucjach jak: uzdrowiska, przychodnie, kina, teatry, kawiarnie, biura podróży. Program objął patronatem m.in. minister zdrowia. Karta jest bezterminowa i bezpłatna, a może ją wyrobić każda osoba, która ukończyła 60 lat m.in. na stronie glosseniora.pl.

Projekt aktywizujący Senior-mentorem prowadzi Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom Karan. Z jednej strony uczestniczą w nim młodzi ludzie po terapii uzależnień, z drugiej seniorzy, doświadczone życiowo osoby, które udzielają im wsparcia i rady. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów prowadzi Teatr "Tradycja", który wystawia spektakle dla dzieci, a Fundacja "Vladislawia" realizuje projekt Angielski dla seniora. Takich programów w skali kraju można mnożyć.

Rafalska podkreśliła, że prezentowane na konferencji praktyki samorządów i organizacji pozarządowych są niezwykle cenne, bo sprawiają, że "nie musimy się uczyć na własnych błędach", ale "możemy skorzystać z doświadczeń, które zostały już wdrożone, zastosowane". Wskazała, że projekty "pokazują dużą kreatywność samorządu i organizacji samorządowych, działających na rzecz osób starszych".