Muzeum Stutthof opublikowało "pamiętniki" kobiet. To pierwszy taki zbiórPAP/Rynek Seniora - 07 marca 2017 15:09


Relacje sześciu kobiet - więźniarek obozu koncentracyjnego Stutthof, składają się na publikację wydaną przez Muzeum Stutthof w Sztutowie (Pomorskie). To pierwszy zbiór zawierający wspomnienia kobiet więzionych w tym obozie. Badacze szacują, że przebywało tam ok. 46 tys. kobiet.

- Do tej pory nie wydano jeszcze żadnych kobiecych wspomnień z tego obozu. W dwóch publikacjach powstałych w latach 70. ukazały się tylko dwa niewielkie fragmenty poświęconej tej tematyce - poinformowała PAP Wirginia Węglińska z działu oświatowego Muzeum Stutthof, która była pomysłodawczynią i zarazem jedną z redaktorek książki "Stutthof w kobiecych narracjach".

Węglińska wyjaśniła, że większość wspomnień, które złożyły się na książkę, pochodzi z zasobów Muzeum. Relacje zostały nagrane, a następnie spisane w formie transkrypcji, w latach 60. przez pracowników utworzonej w tym czasie placówki. Część wspomnień spisały i przekazały muzeum same więźniarki.

- Książka wnosi bardzo dużo nowego do literatury pamiętnikarsko-obozowej. Są to pierwsze zwarte, spójne wspomnienia, które linearnie pokazują życie kobiet w tym obozie koncentracyjnym. Pozornie relacje stanowią odrębne historie, ale te opowieści wzajemnie się przenikają, uzupełniają. Czytelnik prowadzony jest w różne zakamarki obozowe i często widzi te same sytuacje z różnych perspektyw - wyjaśniła Węglińska.

W zbiorze znalazły się m.in. wspomnienia Anny Paszkowskiej - pediatry i harcerki, aresztowanej za działalność konspiracyjną w lipcu 1942 r. W momencie aresztowania 40-letnia wówczas kobieta była w ósmym miesiącu ciąży; urodzone w więzieniu dziecko zostało jej odebrane. 1 grudnia 1942 r. trafiła do obozu Stutthof, do którego - tego samego dnia - przewieziono także jej męża.

- Paszkowska przeżyła w obozie jedną z największych tragedii, co widać po jej relacji. Oprócz tego, że w więzieniu tuż po porodzie odebrano jej dziecko, kobieta zostawiła w domu kolejne maleńkie dzieci. Praktycznie na jej oczach, kilka miesięcy po przybyciu do Stutthofu, zakatowano też jej męża. Zmuszono ją do oględzin ciała i poświadczenia kłamstwa, że zmarł on z przyczyn naturalnych - wyjaśniła w rozmowie z PAP Węglińska.

W tomie znalazła się także relacja Walerii Felchnerowskiej - harcerki i nauczycielki z Pomorza, która - jako 37-latka - trafiła do obozu za działalność w konspiracji.

- Była jedną z osób, które organizowały w obozie życie kulturalne. Opowiada ona o rzeczach, o którym zazwyczaj nie wspomina się mówiąc o obozach koncentracyjnych: o tym, jak kobiety wykonywały w więzieniu bożonarodzeniowe szopki, opowiadały sobie o filmach zapamiętanych z wolności czy starały się prowadzić tajną harcówkę i tajne nauczanie dla najmłodszych więźniarek - wyjaśniła Węglińska.

Wspomnienia innej więźniarki - Heleny Jarockiej, mają formę pamiętnika pisanego na bieżąco, w czasie marszu śmierci - pieszej ewakuacji obozu zarządzonej w styczniu 1945 r. Mróz, słabe zaopatrzenie w żywność, choroby itp. sprawiły, że w trakcie wędrówki zmarło kilka tysięcy więźniów.

- Pamiętnik Jarockiej to wierny zapis tamtych przeżyć. Relacjonuje on marsz śmierci dzień po dniu. Jest to zapis niezwykle wstrząsający - powiedziała PAP Węglińska.

Wspomnienia Marii Pitery, warszawianki, która trafiła do Stutthofu w listopadzie 1941 r. za działalność w konspiracji, sięgają z kolei także lat powojennych.

- Ponieważ w czasie pobytu w obozie sprzątała biuro drugiego komendanta Stutthofu, Paula Wernera Hoppe, po wojnie zeznawała na jego procesie. W swoich wspomnieniach opisuje m.in. moment, gdy musiała ponownie stanąć naprzeciwko swojego oprawcy - wyjaśniła Węglińska.

W książce zamieszczono też wspomnienia Rosjanki Sonii Anwajer i litewskiej Żydówki Maschy Rolnikaitie. Pierwsza z nich w czasie wojny trafiła - jako jeniec, do Elbląga, a stamtąd w czerwcu 1944 r. przewieziono ją do Stutthofu. Druga znalazła się w Stuthhofie w tym samym roku, miała wówczas 17 lat.

- Wspomnienia przekazane Muzeum Stutthof przez Maschę są fragmentami jej pamiętnika - wyjaśniła Węglińska dodając, że dziewczyna przebywała w obozie w części żydowskiej, gdzie panowały ekstremalnie trudne warunki.

W przygotowaniu transkrypcji wspomnień do publikacji pomogły Muzeum Marzena Dworak i Anita Rzeszowska - nauczycielka i uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

Obóz koncentracyjny Stutthof powstał 2 września 1939 r. nieopodal miejscowości, która dziś nosi nazwę Sztutowo. Początkowo obóz był przeznaczony dla Polaków z Pomorza. Od 1942 r. (w styczniu tego roku obozowi nadano status obozu koncentracyjnego) Niemcy zaczęli do niego przewozić Polaków z innych regionów oraz grupy osób innych narodowości, m.in. Żydów i Rosjan. Z czasem z niewielkiego obozu rozrósł się do ponad 120 ha, miał też liczne podobozy. Do KL Stutthof trafiło w sumie około 110 tys. więźniów. Liczbę jego ofiar szacuje się na około 65 tys., spośród których ok. 28 tys. stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego. Badacze szacują, że w obozie przebywało około 46 tys. kobiet.

Muzeum Stutthof w Sztutowie zostało utworzone w 1962 r. staraniem byłych więźniów. Placówka działa na części dawnego obozu liczącej ok. 20 ha, gdzie zachowały się niektóre budynki tzw. Starego Obozu, w tym komora gazowa, komendantura z garażami, przestrzeń ogrodów warzywnych i szklarni.