NFZ podpowiada, jak odróżnić oszusta od pracownika FunduszuPolskie Radio, JW/Rynek Seniora - 29 września 2016 14:36


Jak podaje Polskie Radio, oszuści podając się za pracowników NFZ oraz policjantów, przeprowadzają ankiety z osobami starszymi, wyłudzając w ten sposób informacje, które mogą być potem użyte do przestępstw. Fundusz informuje, jak prawidłowo przebiega procedura wymiany informacji z ubezpieczonym.

Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ostrzega przed oszustami, którzy podszywając się pod pielęgniarki lub policjantów, oszukują starsze osoby. Odwiedzają seniorów w domach i przeprowadzają z nimi ankietę dotyczącą tego, w jaki sposób pielęgniarki środowiskowe opiekują się nimi. Pytają m.in. o to, w jakich godzinach bywa pielęgniarka, kiedy pacjent jest sam w domu oraz czy jeżeli jest sam, to wówczas przychodzi ktoś z rodziny - informuje Polskie Radio.

- W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach podających się za pracowników Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przypominamy, że wszystkie sprawy związane z bezpłatnym leczeniem w ramach Funduszu, a także z opieką długoterminową nad osobami przewlekle chorymi, załatwiane są przez pracowników oddziału NFZ wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibie oddziału Funduszu lub telefonicznie - pisze w specjalnym komunikacie NFZ.

Dodaje, że informacja telefoniczna związana jest z kontynuacją korespondencji pomiędzy urzędem a pacjentem, a pracownicy nigdy telefonicznie nie proszą o wskazanie danych identyfikacyjnych, w szczególności numeru dowodu tożsamości, numeru PESEL czy adresu zamieszkania.