Obniżony wiek emerytalny: będziemy pracować czy odpoczywać?Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 31 maja 2016 15:19


Pracodawcy i związkowcy prezentują dwa skrajne stanowiska w kwestii skutków obniżenia wieku emerytalnego dla zatrudnienia starszych osób. Pierwsi ostrzegają, że aktywność zawodową zakończy 90 proc. uprawnionych, zaś drudzy ripostują, że na emeryturę przejdą tylko desperaci - zauważa Dziennik Gazeta Prawna.

Jeremi Mordasewicz, ekspert ubezpieczeniowy Konfederacji Lewiatan twierdzi na łamach DGP, że ponad 90 proc. osób w wieku przedemerytalnym może się zdecydować na przejście na emeryturę, nie zastanawiając się nad konsekwencjami.

Pracodawcy swoje stanowisko opierają na analizie prof. Wojciecha Otto z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącej „Konsekwencji obniżenia wieku emerytalnego”. Wynika z niej, że „odsetek osób dobrowolnie odsuwających moment zakończenia aktywności zawodowej wyniósł w 2012 r. 4,2 proc. wśród kobiet w wieku 60-64 lata i 2,8 proc. wśród mężczyzn w wieku 65-69 lat".

Związkowcy natomiast nie mają wątpliwości, że osoby zbliżające się do wieku emerytalnego, mając do wyboru pracę lub zakończeniem aktywności zawodowej, wybiorą zatrudnienie. Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska przekonuje w DGP, że dopiero osoby zwolnione przez pracodawcę będą składać wnioski do ZUS o emeryturę.

Na potwierdzenie tej tezy związkowcy wskazują badanie dr med. Joanny Bugajskiej, kierownika Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. W opracowaniu dotyczącym „Zrównoważonego życia zawodowego w każdym wieku” wskazano, że tylko 46,6 proc. pracowników w wieku przedemerytalnym zamierza całkowicie przejść na emeryturę. 38,7 proc. jest zainteresowanych łączeniem pracy z pobieraniem emerytury, a 14,7 proc. chce wyłącznie pracować.

Więcej: www.gazetaprawna.pl