Obywatelski Parlament Seniorów jednak się odbędzie. Ale poza Sejmem...Jacek Wykowski/Rynek Seniora - 21 września 2016 16:11


Tylko organy statutowe Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) mogą decydować o inauguracji jego II kadencji. To, że ktoś nam odebrał pieniądze czy salę w Sejmie, nie zablokuje tego wydarzenia. Odbędzie się ono 3 października o godz. 12. w audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie - mówi w rozmowie z portalem rynekseniora.pl Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca OPS.

- W związku z wycofaniem przez sejmową Komisję Polityki Senioralnej rekomendacji dla Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, sprawy nie ma - powiedział w środę (14 września) marszałek Sejmu Marek Kuchciński, odnosząc się do kwestii, czy przedsięwzięcie dojdzie do skutku.

Portal rynekseniora.pl zapytał Krystynę Lewkowicz, przewodniczącą OPS, o dalsze plany przedsięwzięcia.

Jest termin i miejsce posiedzenia
- Oczywiście, że tegoroczne posiedzenie się odbędzie. Sprawa jest i Obywatelski Parlament Seniorów będzie, dlatego, że jest to inicjatywa obywatelska i jedynie jego organy mogą decydować zarówno o posiedzeniach, jak i o dalszym funkcjonowaniu OPS - wyjaśnia Lewkowicz.

Informuje jednocześnie, że posiedzenie II kadencji OPS odbędzie się 3 października 2016 r. o godz. 12. w audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

- To, że ktoś nam odebrał salę w Sejmie czy odmówił innych form pomocy, nie zablokuje tego wydarzenia. Oczywiście zorganizowanie alternatywnego miejsca w tak krótkim czasie jest wyzwaniem niezwykle trudnym, ale nie niemożliwym - tłumaczy.

W programie sesji plenarnej zaplanowano m.in. wystąpienia gości honorowych, sprawozdanie z działalności prezydium OPS z I kadencji (2015-2016), ślubowanie delegatów OPS II kadencji (2016-2019), wybór władz regulaminowych na II kadencję, referaty programowe oraz przyjęcie deklaracji programowej.

Zainteresowani będą mogli zwiedzić Muzeum Historii Żydów Polskich.

Lewkowicz: brutalna próba podziału środowiska seniorów

Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej i posłanka Małgorzata Zwiercan (Wolni i Solidarni) poinformowała 13 września, że prezydium Komisji wystąpiło do marszałka Sejmu o zgodę na zorganizowanie konferencji "Rady seniorów - partnerstwo z samorządami" - i taką zgodę otrzymało. Przekazała, że konferencja obędzie się 1 października w sali kolumnowej Sejmu.

- To, że przewodnicząca komisji organizuje konferencję dla rad seniorów akurat 1 października, jest kolejnym etapem dezinformacji i chaosu, który wprowadza. Rady seniorów to owoc działania organizacji senioralnych i stanowią jedną czwartą zbiorowości OPS. Jeżeli posłanka Zwiercan zaprasza rady seniorów akurat 1 października, a pozostałych nie zaprasza, to jest to przede wszystkim brutalna próba podziału i skonfliktowania środowiska seniorów - oburza się Krystyna Lewkowicz.

Jednocześnie zdecydowanie podkreśla, że OPS stroni od polityki, chce być neutralny światopoglądowo i zajmować się wyłącznie problemami seniorów.

Jednak integrować osoby starsze chce także posłanka Zwiercan, tyle, że już w ramach własnej konferencji, organizowanej 1 października, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych.

- Z całym szacunkiem dla OPS, uważam, że powinna to być inicjatywa integrująca seniorów i powinniśmy zauważyć, że to oni są najważniejsi. To powinna być inicjatywa, która seniorów łączy, a nie po raz kolejny dzieli. (…) nie będziemy się podpisywać pod prywatną inicjatywą noszącą nazwę OPS, którego przewodniczącą jest pani Krystyna Lewkowicz, ze względu na to, że w regulaminie OPS jest zapisane, że o ostatecznym składzie decyduje przewodnicząca OPS - mówiła 13 września Małgorzata Zwiercan.

10 lat konsolidacji środowisk senioralnych
W rozmowie z portalem rynekseniora.pl Krystyna Lewkowicz przypomina, że w Polsce od ponad 10 lat trwa proces konsolidacji środowiska senioralnego, m.in. zapoczątkowany przez ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku (w 2005 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności rozpoczęła systemowe wspomaganie ruchu UTW uruchamiając ogólnopolski i trwający kilka lat program „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” - red.).

- OPS jest kwintesencją tego procesu zjednoczenia. Delegatów do OPS rekomendują w sposób niezależny i samorządny organizacje senioralne, których jest w Polsce kilka tysięcy. Ja nie mam na ich decyzje żadnego wpływu. Teraz przewodnicząca Zwiercan próbuje to środowisko upolitycznić, ubezwłasnowolnić i podzielić - twierdzi Krystyna Lewkowicz.

Przewodnicząca OPS mówi, że posłanka Zwiercan jest „bezwolnym narzędziem w rękach innych”, chcących osłabić środowisko senioralne.

- Oni dobrze wiedzą, jaka jest siła tego środowiska, zarówno liczebna, bo to 8,7 mln ludzi, jak i opiniotwórcza, gdyż w organizacjach senioralnych udzielają się ci najbardziej aktywni, kreatywni i mający odwagę prezentować swoje poglądy - mówi Lewkowicz.

Konsekwencje konfliktu ponoszą wszyscy
- Każdy konflikt ma skutki ujemne dla wszystkich jego uczestników, winnych czy niewinnych. Seniorzy już ponieśli konsekwencje zamieszania wokół OPS - są „rozdyskutowani”, trochę podzieleni, zdezorientowani, no i chwilowo „na emigracji”. Nie wiedzą, komu wierzyć i gdzie leży prawda - analizuje szefowa OPS.

Dodaje, że skutki tego konfliktu to także „ogromna strata wizerunkowa Komisji Polityki Senioralnej”, tym bardziej, że zdaniem Lewkowicz, w obecnej kadencji Komisji „nie wydarzyło się nic poza skandalem z OPS”.

Zauważa, że to niekorzystne odium spada również na znaczą część Komisji, która nie popiera działań przewodniczącej Zwiercan. Zdaniem Lewkowicz przewodnicząca blokuje kreatywność Komisji.

Przypomina, że Rada Ministrów do 31 października ma przedstawić Sejmowi i Senatowi informację o sytuacji osób starszych w Polsce, tymczasem w pracach nad raportem nie brały udziału, czego wymaga ustawa, organizacje pozarządowe. - Chociaż prezydium OPS przedstawiło przewodniczącej Komisji, jak i minister rodziny, pracy i polityki społecznej, ofertę współdziałania w tym zakresie, pozostała ona zupełnie bez odpowiedzi.

Przewodnicząca OPS wyraża jednak nadzieję, że w kolejnych latach marszałek Sejmu, a w szczególności Komisja Polityki Senioralnej, doceniając znaczenie OPS jako ważnej inicjatywy społecznej, wykażą wolę partnerskiej współpracy z Obywatelskim Parlamentem Seniorów przy poszanowaniu jego samorządnego charakteru i umożliwią organizację corocznej sesji w gmachu Sejmu RP.