Od roku 2018 będzie mieszana waloryzacja emerytur?Super Express/Rynek Seniora - 25 maja 2016 10:10


Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w rozmowie z "Super Expressem" zapowiedziała wprowadzenie systemu mieszanego w waloryzacji emerytur, który ma wyeliminować niskie podwyżki świadczeń.

Elżbieta Rafalska poinformowała, że resort rodziny chce wprowadzić system waloryzacyjny mieszany z korzyścią dla najbiedniejszych seniorów. Dodała, że celem trwających analiz jest znalezienie takiego sposobu, aby emeryci o najniższych uposażeniach mieli mechanizm waloryzacyjny, który skuteczniej podnosiłby świadczenia emerytalne.

Zdaniem Rafalskiej dobrym rozwiązaniem byłaby waloryzacja kwotowo-procentowa - z częściowym mechanizmem procentowym, który dla najbiedniejszych byłby uzupełniany o podwyżkę kwotową.

Minister zapowiedziała, że takie rozwiązania prawdopodobnie zostaną wprowadzone w 2018 r.

Więcej: www.se.pl