Osoby po 75 r. ż. zwolnione z abonamentu bez zbędnych formalnościPAP/Rynek Seniora - 23 lipca 2015 10:38


Automatyczne zwalnianie osób po 75. roku życia z obowiązku płacenia abonamentu RTV zakłada uchwalona w czwartek (23 lipca br.) przez Sejm nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych.

Za znowelizowaniem prawa zagłosowało 406 posłów, 16 było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji został przygotowany przez senatorów.

Nowe prawo o opłatach abonamentowych znosi dotychczasowy obowiązek składania oświadczeń uprawniających do zwolnienia z opłat abonamentowych przez osoby, które ukończyły 75. rok życia. Według autorów przedłożenia obowiązek ten jest uciążliwy i trudny do wypełnienia m.in. ze względu na stan zdrowia 75-latków. Z tego powodu - uzasadniają autorzy projektu - "osoby te często nie dopełniały wymaganych formalności, ponosząc ich konsekwencje".

W myśl nowych przepisów wyznaczony operator pocztowy - obecnie Poczta Polska, która zajmuje się ściąganiem abonamentu - będzie mógł sam ustalić wiek abonentów i automatycznie zwolnić ich z opłat. Nowelizacja przyznała mu bowiem dostęp do rejestru PESEL.

W trakcie debaty nad projektem Katarzyna Stachowicz (PO) zaznaczyła, że weryfikowanie uprawnień osób starszych do zwolnienia z abonamentu przez Pocztę Polską, na podstawie dostępu do rejestru PESEL, jest rozwiązaniem najtańszym i najprostszym do zrealizowania.  - Takie rozwiązanie to udogodnienie dla wielu starszych osób. Klub PO będzie głosował za przyjęcie ustawy - mówiła Stachowicz w trakcie wtorkowej debaty.

Barbara Bubula z PiS zaznaczyła z kolei, że senacki projekt jest jedyną mającą szansę wejścia w życie w tej kadencji inicjatywą PO, "w bolesnym i niezałatwionym od ośmiu lat problemie rażącej niesprawiedliwości finansowania przez obywateli mediów publicznych". Według niej projekt zakończy proceder ściągania "drakońskich kar" od osób starszych, które zapomniały lub nie zdążyły poświadczyć swojego uprawnienia do zwolnienia z abonamentu RTV.

Z Bubulą zgodził się Tadeusz Iwiński z SLD, również podkreślając fragmentaryczność proponowanych przepisów.  - Ten projekt to mniejsze zło. Rząd narobił ambarasu, ale lepiej, że naprawia go teraz niż wcale" - zakończył Iwiński.

Zgodnie z obowiązującym prawem uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in.: osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.