Pomorskie: Srebrna Sieć otoczy telewsparciem mieszkańców w wieku 60+Głos Pomorza/Rynek Seniora - 16 sierpnia 2017 09:50


Osiem gmin wraz z powiatem słupskim chcą wspólnie realizować program dedykowany osobom w wieku 60 plus. Projekt ''Srebrna Sieć'' zakłada utworzenie zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zdalne technologie informacyjne m.in. teleopiekę i telemedycynę.

Jak informuje Głos Pomorza, w pierwszej połowie sierpnia w Urzędzie Gminy Kobylnica pierwsze dokumenty formalizujące współpracę podpisali przedstawiciele gmin Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo i Tuchomie. W działania zaangażować chce się też powiat słupski oraz Fundacja ''Niesiemy Pomoc''. Liderem całego przedsięwzięcia jest gmina Kobylnica.

W ramach projektu przewidywane jest opracowanie i wdrożenie systemu teleopieki i telemedycyny, ale również rehabilitacji domowej i wykreowanie sąsiedzkiej samopomocy oraz promocja sąsiedzkiego wolontariatu. Adresatem programu ma być ok. 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat.

Projekt zostanie niebawem przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie będzie analizowany pod kątem uzyskania ewentualnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Jego całkowity koszt to 3,2 mln zł, gdzie 3 mln zł to dofinansowanie.

Więcej: www.gp24.pl