Prof. Samoliński: jeśli nie zmienimy polityki senioralnej, czeka nas gospodarcza katastrofaRynek Zdrowia/Rynek Seniora - 15 maja 2018 12:52


Jeśli nic się nie zmieni w kształtowaniu polityki senioralnej, będziemy skazani niemal na gospodarczą katastrofę - stwierdził prof. Bolesław Samoliński, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestniczący w poniedziałek (14 maja) w sesji nt. zdrowia publicznego odbywającej się w ramach 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2018, Katowice).

- Nadal nie zbudowaliśmy polityki senioralnej i brakuje nam w tym zakresie dobrych wzorców - powiedział prof. Samoliński. 

Trudność tworzenia polityki senioralnej - jak tłumaczył - jest tym większa, że żadna inna grupa społeczna, jak osoby w podeszłym wieku, nie jest tak zróżnicowana. Różnicuje ją m.in. stan zdrowia, status materialny, poczucie wykluczenia, co - kumulując się - nawarstwia problemy.

- Polityka wobec tej grupy społecznej wymaga wyjścia poza system opieki zdrowotnej i to jest dzisiaj nasza misja - mówił prof. Bolesław Samoliński.

Jak zauważył, po raz pierwszy w historii żyjemy w społeczeństwie już nie trzy-, ale czteropokoleniowym. Często pokolenie najstarsze było wsparciem dla młodszego pokolenia, dla rodziny.

- Obecnie obywatele powyżej 80 r.ż. stają się podobnym obciążeniem dla gospodarki jak najmłodsza grupa społeczna - zaznaczył profesor. Jak dodał, sposób w jaki podejdziemy do tworzenia polityki senioralnej jest miarą naszego humanizmu.

Zdaniem profesora, jeśli nic się nie zmieni w kształtowaniu polityki senioralnej, będziemy skazani niemal na gospodarczą katastrofę, bo coraz większa liczba niepracujących w stosunku do osób pracujących, poza problemem w ochronie zdrowia spowoduje problem ekonomiczny, gdyż spadnie PKB.

- Musimy pilnie pracować nad strategią polityki senioralnej i włączyć w nią także Polskę pozaresortową, szerzej zaangażować w opiekę nad seniorami społeczeństwa lokalne - proponował.