Rada ds. Dostępności będzie działać na rzecz seniorów i niepełnosprawnychPAP/Rynek Seniora - 26 lipca 2018 09:57


Radę ds. Dostępności, która będzie pracowała m.in. nad przepisami dotyczącymi poprawy dostępności, chcielibyśmy powołać po wakacjach, tj. we wrześniu lub w październiku - powiedział PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jak przekazało PAP Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Rada ds. Dostępności ma być powołana jako organ konsultacyjno-doradczy ministra inwestycji i rozwoju.

Do jej celów i zadań należeć będą m.in. działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności, sygnalizowanie potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących dostępności, prace nad ustawą o dostępności, monitorowanie realizacji programu Dostępność Plus oraz zatwierdzanie zmian programowych.

W skład Rady wejdą przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, środowisk gospodarczych - pracodawców i organizacji związkowych czy korporacji zawodowych architektów i urbanistów.

Program Dostępność plus jest planowany na lata 2018-2025. Jego celem jest zapewnienie niezależności życia i podniesienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach czy laskach, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobietom w ciąży i osobom z małymi dziećmi.

Planuje się, że na program Dostępność plus zostanie przeznaczone ponad 23 mld zł - z funduszy unijnych i krajowych oraz z tak zwanych funduszy norweskich i EOG.

Minister Kwieciński w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że do końca roku przygotowany zostanie projekt ustawy o dostępności, która będzie stanowiła podwaliny do realizacji programu. Ma ona zmienić - jak policzył - ponad 100 aktów prawnych.

Według szacunków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju obecnie 12 proc. naszego społeczeństwa to osoby niepełnosprawne, a nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji.