Rafalska: do końca roku ma działać 800 placówek "Senior plus"PAP/Rynek Seniora - 14 maja 2019 10:24


Planowo do końca roku w Polsce będzie działało ponad 800 placówek "Senior plus" – poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. W dodatkowym naborze ofert w ramach tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymało 99 nowych i 21 już istniejących placówek.

- Samorządy od 2015 r. bardziej interesują się polityką senioralną niż wcześniej i widać to wyraźnie w programie tworzenia placówek "Senior plus" - powiedziała minister Rafalska.

Zwróciła uwagę, że w 2015 r. w całym kraju było tylko 99 placówek "Senior plus", zapewniających miejsca dla 2772 osób. Z kolei w tym roku ma zostać utworzonych 241 nowych placówek. Zgodnie z ostatnimi szacunkami pod koniec 2019 r. ma być w Polsce ponad 800 placówek "Senior plus".

W pierwszym naborze, którego wyniki ogłoszono w lutym, dofinansowanie do utworzenia lub wyposażenia placówki otrzymały 243 domy i kluby, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc dla osób starszych. Dofinansowanie otrzymało też 421 już istniejących placówek zapewniających 11 tys. miejsc.

Minister Rafalska poinformowała, że w drugim, uzupełniającym naborze, dofinansowanie do utworzenia lub wyposażenia otrzymało kolejnych 99 placówek (19 dziennych domów i 80 klubów). Kolejne 21 już istniejących placówek (10 dziennych domów i 11 klubów) otrzyma dofinansowanie do działalności. Łączna kwota dofinansowania w drugim naborze to 15 876 413,42 zł.

W sumie na wsparcie tworzenia i prowadzenia placówek +Senior plus+ w ramach tegorocznej edycji programu samorządy otrzymają 78 452 813,32 mln zł.

- Ogromnie się cieszę, że możemy wspierać samorządy w tworzeniu i prowadzeniu Domów i Klubów "Senior plus". W takich miejscach osoby starsze mogą wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach sportowych, nauczyć się korzystania z komputera i internetu. Uzyskują także dostęp do opieki terapeutycznej i rehabilitacji, ciepły posiłek w miłym towarzystwie - to tylko niektóre z elementów składających się na to, że placówki "Senior plus" są miejscami tak potrzebnymi i wyjątkowymi - powiedziała minister.

Zwróciła uwagę, że w tym roku środki na realizację programu nie zostaną wykorzystane w całości. - Można było z tych programów więcej skorzystać, ale te działania są już po stronie samorządowej. Być może kolejny rok przyniesie większe zainteresowanie" - dodała minister.

Na utworzenie dziennego domu "Senior plus" gminy, powiaty lub samorządy województw mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł. Z kolei na utworzenie klubów można dostać 150 tys. zł dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność już istniejących placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 zł dofinansowania, a na utrzymanie jednego miejsca w klubie - do 200 zł miesięcznie.