Rafalska: zmniejszenie zależności osób niesamodzielnych istotnym zadaniem resortuPAP/Rynek Seniora - 23 stycznia 2018 13:58


Zmniejszenie uzależnienia od pomocy bliskich osób niesamodzielnych to jedno z istotnych zadań; konieczna jest poprawa dostępności do usług, zmiany infrastrukturalne, rozwój telemedycyny i teleopieki, rozbudowa sieci form pomocy - uważa szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

- Osoby niesamodzielne są w najtrudniejszej sytuacji - oceniła minister podczas konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim na temat m.in. założeń strategii polityki społecznej wobec osób starszych. Dokument zakłada, że polityka wobec seniorów będzie oparta o trzy filary: bezpieczeństwo, uczestnictwo oraz solidarność.

- Do tej pory w Polsce nie było definicji osoby niesamodzielnej, od ponad roku funkcjonuje powołany przez premier Beatę Szydło zespół, który ma opracować system ds. orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy - powiedziała szefowa MRPiPS.

Jak dodała, znajdzie się tam definicja niesamodzielności - czyli osoby, która samodzielnie nie może funkcjonować i skazana jest w zasadzie na wsparcie osób bliskich, opiekunów.

- Mamy zadanie - zmniejszyć to uzależnienie osoby niesamodzielnej poprzez poprawienie dostępności do różnych usług, dostosowanie mieszkań infrastrukturalnie, aby te osoby lepiej mogły funkcjonować - powiedziała.

Jak zauważyła, niezwykle ważny jest obszar, za który odpowiada minister zdrowia - m.in. rozwój teleopieki i telemedycyny.

- To wszystko jest niezwykle ważne. Także rozbudowa sieci środowiskowych, instytucjonalnych form pomocy - podsumowała.