Resort pracy: rusza konkurs w ramach programu ASOS - do wzięcia 40 mln złMRPIPS/Rynek Seniora - 25 marca 2016 12:46


Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  Program jest finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Maksymalna kwota dotacji to 200 tys. zł.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

- Tworzymy przestrzeń dla rozwoju osób starszych. Chcemy wykorzystać potencjał, kwalifikacje i doświadczenie seniorów. Czas spędzony na emeryturze nie musi wiązać się z nudą. Warto inwestować w twórcze i edukacyjne projekty dla osób starszych - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogą liczyć na dotacje w wysokości 20 tys. - 200 tys. zł.

W konkursie będą promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.

Oferty należy składać od dnia 24 marca do dnia 15 kwietnia 2016 r. w wersji elektronicznej przez Generator Ofert ASOS.

Wymagany wkład własny to minimum 10% wartości projektu.

Na realizację programu ASOS w latach 2014-2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł.

Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie o konkursie, regulamin i wzory dokumentów dostępne TUTAJ.