Resort rodziny pracuje nad założeniami polityki senioralnej do roku 2030JW, MRPiPS/Rynek Seniora - 09 sierpnia 2016 16:55


W ramach prac nad polityką społeczną wobec osób starszych odbyło się drugie spotkanie specjalnego zespołu działającego w ramach Rady ds. Polityki Senioralnej. Resort rodziny zapowiedział w tej samej formule dalsze prace.

Na początku sierpnia odbyło się drugie spotkanie Zespołu do spraw opracowywania kierunków polityki społecznej wobec osób starszych, działającego w ramach Rady ds. Polityki Senioralnej, pod przewodnictwem prof. Piotra Szukalskiego - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W spotkaniu wzięła udział Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w resorcie rodziny, przewodnicząca rady prof. Józefa Hrynkiewicz oraz posłanka niezrzeszona Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.

W trakcie spotkania eksperci konsultowali projekt założeń strategii polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 r.

Prace nad przygotowaniem założeń będą kontynuowane w ramach kolejnych spotkań - podaje MRPiPS.