Rząd w środę m.in. o emeryturach dla funkcjonariuszy PRLPAP/Rynek Seniora - 23 listopada 2016 09:11


Wśród projektów, którymi w środę (23 listopada) zajmie się rząd, znalazła się m.in. propozycja powołania komisji ws. kontrowersyjnych reprywatyzacji w stolicy. Ministrowie omówią też projekt ustawy obniżającej emerytury i renty funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL.

Rząd ma zająć się m.in. projektem tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Zakłada on m.in., że emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL za czas do lipca 1990 r. będą sięgać maksymalnie średniego świadczenia w systemie powszechnym. Rocznie ma być to o ok. 546 mln zł mniej na emerytury i renty z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. Projekt zakłada, iż pierwsza wypłata obniżonych świadczeń nastąpi w listopadzie 2017 roku.

Rząd zajmie się ponadto nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wraz z końcem roku traci moc ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016, w związku z czym, bez zaproponowanych w projekcie zmian, NFZ nie mógłby otrzymywać składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego rolników. Zgodnie z projektem wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalana na dotychczasowych zasadach.

Projekt nowelizacji przewiduje także, że rady oddziałów wojewódzkich NFZ będą powoływane przez wojewodów. Zaproponowano również, by w przypadku niewskazania kandydatów przez uprawnione organizacje pacjentów, po dwukrotnej publikacji ogłoszenia, w skład rady był powoływany kandydat wskazany przez wojewodę. Autorzy projektu wyjaśniają, że w czasie przeprowadzania naboru na członków tych rad organizacje pacjenckie nie zgłaszały kandydatów do pełnienia tej funkcji, co blokowało możliwość powołania rad.