Samorządy mogą na własnym terenie zrobić więcej dla seniorów?Radio PiK/Rynek Seniora - 13 października 2016 10:32


Dorota Hass, dyrektor wydziału polityki społecznej urzędu wojewódzkiego w Bydgoszczy zwraca uwagę, że należy położyć nacisk na intensyfikację polityki senioralnej, ponieważ potrzeby osób starszych są coraz większe. Apeluje do samorządów, by aplikowały o środki, które są zagwarantowane w budżecie w ramach różnych programów.

Dorota Hass przypomina w Radiu PiK, że już za kilka lat osoby 60+ będą stanowiły jedną czwartą polskiej populacji. Dodaje, że już teraz brakuje dla nich miejsc w szpitalach. Jest bardzo mało geriatrów, oddziałów geriatrycznych (ponad 700 łóżek), trudno się też dostać do domów pomocy społecznej.

Hass zwraca uwagę na to, że samorządy mogłyby na własnym terenie zrobić więcej dla starszych mieszkańców, a rząd może sfinansować część takich działań.

Zachęca m.in o ubieganie się o środki w licznych programach dot. osób starszych, np. na tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów Senior-WIGOR.

Więcej: www.radiopik.pl