Sprawdź, jakie wsparcie należy się starszym i chorymwyborcza.pl/Rynek Seniora - 14 października 2015 09:18


1 października zmieniła się wysokość kryteriów, uprawniających do darmowej opieki. Teraz dla osoby samotnie gospodarującej to 634 zł, a dla osoby w rodzinie - 514 zł.

Usługi opiekuńcze to pomoc w codziennych czynnościach: myciu się, ubieraniu, robieniu zakupów, sprzątaniu, podawaniu leków itp. Zasady odpłatności ustalają gminy. Wszystkie formalności związane z otrzymaniem takiego wsparcia załatwia się w ośrodku pomocy społecznej.

Inną formą pomocy dla starszych niewymagających całodobowej opieki jest dom dziennego pobytu.

Z kolei dofinansowanie z PFRON może pomóc dostosować łazienkę do potrzeb osoby starszej i niepełnosprawnej. Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Niemałym wydatkiem bywa zakup kuli ortopedycznej, okularów czy ortezy. Osoby ubezpieczone (np. otrzymujące emerytury czy renty) mogą skorzystać z dofinansowania z NFZ.

Starszym osobom w trudnej sytuacji finansowej przysługuje pomoc z ośrodka pomocy społecznej. Jedną z form pomocy jest zasiłek stały. Przysługuje samotnie mieszkającej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód nie jest wyższy niż 634 zł. Osoba, która nie mieszka samotnie, nie może zarabiać więcej niż 514 zł.

Ośrodek pomocy społecznej może przyznać zasiłek okresowy, jeśli z jakiegoś powodu, np. choroby, osoba starsza ma kłopoty finansowe.

Można dostać zasiłek celowy na konkretne rzeczy, np. na zakup leków. Seniorzy, którzy mają kłopoty z opłacaniem czynszu, mogą się starać w ośrodku pomocy społecznej o uzyskanie dodatku mieszkaniowego.  

Więcej: www.wyborcza.pl