Stereotypy a gorsze traktowanie seniorów. Gdzie i kiedy są dyskryminowani?interia.pl/Rynek Seniora - 22 grudnia 2016 10:43


Negatywne stereotypy panujące w polskim społeczeństwie to główna przyczyna gorszego traktowania osób starszych. Zjawisko i jego przejawy omawiała w połowie grudnia br. Komisja Polityki Senioralnej.

Informację Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat przyczyn, przejawów i konsekwencji wykluczenia społecznego i nierównego traktowania osób starszych przedstawiła 14 grudnia Naczelnik Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w Departamencie Spraw Obywatelskich Kancelarii Rady Ministrów Barbara Szymborska.

Zaznaczyła, że dyskryminacja ze względu na wiek jest jednym z najważniejszych powodów niskiej aktywności zawodowej osób starszych, a wiele z nich już podczas procesu rekrutacji jest pytanych o wiek.

Jedną z form dyskryminacji jest również brak awansu czy brak dostępu do szkoleń - cytuje Szymborską interia.pl. Zdarzają się też przypadki rozwiązywania stosunku pracy z zatrudnionymi po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Czytaj też: Dyskryminacja osób starszych: RPO apeluje o działania

Innym obszarem wykluczenia osób starszych jest system ochrony zdrowia - może przejawiać się w dostępie do zabiegów, leków czy też innych usług medycznych.

Osoby starsze ze względu na niskie dochody mają też problemy w otwarciu rachunków bieżących, uzyskaniu pożyczek bankowych, kredytów i ubezpieczeń. Przez to bardzo często sięgają po niekorzystne oferty, które proponują parabanki.

Za pośrednią dyskryminację osób starszych można uznać też częste nieprzystosowanie transportu czy rozkładów jazdy (zbyt mała czcionka) do ich potrzeb.

Więcej: www.praca.interia.pl