Szczerba: proponujemy 200-złotowy bon refundacyjny na lekiPAP/Rynek Seniora - 16 października 2015 17:03


200-złotowy bon refundacyjny na leki dla osób korzystających z pomocy społecznej - to jedna z propozycji, która znalazła się w programie wyborczym PO. Jak mówił w piątek (16 października) Michał Szczerba (PO), z bonu przyznawanego raz do roku, mogłoby skorzystać ok. 3,5 miliona Polaków, w tym osoby starsze oraz opiekujące się niesamodzielnymi.

Jak mówił Szczerba na piątkowej konferencji prasowej, bon byłby przyznawany beneficjentom pomocy społecznych bez względu na wiek. - Ten bon refundacyjny będzie w określonej kwocie 200 zł rocznie i będzie przekazywany wszystkim osobom, które korzystają z leków, mają takie zalecenia lekarza i muszą dokonywać dopłaty do refundowanego leku - podkreślił poseł PO.

Bon ma mieć charakter imienny. - Będzie skierowany do osoby uprawnionej i wtedy, kiedy taka osoba o niskim dochodzie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, będzie chciała wykupić swój lek, będzie mogła skorzystać z tego bonu - tłumaczył Szczerba.

Według posła i szefa sejmowej komisji polityki senioralnej, z bonu skorzystałoby 3,5 miliona uprawnionych. - I te osoby, które są starsze o niskich dochodach, ale również te osoby, które np. zajmują się niesamodzielną osobą młodszą - zaznaczył polityk PO.

Szczerba przypomniał też niektóre dotychczasowe rozwiązania dla seniorów, które wprowadziły rządy Donalda Tuska i Ewy Kopacz. - Tak naprawdę ostanie trzy lata to jest początek w Polsce polityki senioralnej - ocenił poseł PO. Jak podkreślił, polityka ta ma na celu "współtworzenie warunków zdrowego, godnego i aktywnego starzenia się". - Nie ma odpowiedzialnych polityków, którzy nie dostrzegają nowego zjawiska, zarazem wyzwania, którym jest demograficzne starzenie się polskiego społeczeństwa - uważa szef sejmowej komisji polityki senioralnej.

Do sukcesów PO dotyczących polityki senioralnej Szczerba zaliczył m.in. włączenie do dyskusji w tej sprawie samych seniorów. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, dzięki której we wszystkich gminach w Polsce powoływane są gminne rady seniorów. W obecnej kadencji Sejmu uchwalona została ponadto ustawa o osobach starszych definiująca, kim jest osoba starsza oraz czym jest polityka senioralna. Nowe prawo nakłada też na rząd obowiązek koordynacji i stałego monitorowania polityki senioralnej realizowanej przez wszystkie resorty.

W ramach Sejmu zaczęła działać z kolei nie tylko komisja polityki senioralnej, ale również Obywatelski Parlament Seniorów, który swe pierwsze posiedzenie miał 1 października.

Wśród korzystnych dla seniorów rozwiązań prawnych polityk Platformy wymienił ponadto uchwaloną latem tego roku ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, która obejmuje m.in. osoby powyżej 65. roku życia, a także ustawę o zdrowiu publicznym, którą Sejm przyjął we wrześniu. Szczerba przypomniał, że nowe prawo zakłada opracowanie nowego narodowego programu zdrowia, którego jednym z priorytetów ma być "zdrowe starzenie się".

Kolejne rozwiązania, o których mówił polityk PO, to zainaugurowanie programu Senior-WIGOR, w ramach którego tworzone są domy dziennego pobytu dla osób starszych. Do roku 2020 ma być 1200 takich domów. Resort zdrowia wdrożył z kolei pilotażowy program organizacji dziennych domów pobytu pomocy medycznej dla osób starszych. Obecnie powstaje 40 takich placówek; w kolejnych latach projekt ma zostać rozszerzony.