Uliczne patrole seniorów już z dofinansowaniem MSWiAJW, UM Starachowice/Rynek Seniora - 15 września 2016 10:41


"Senior Patrol" to prawdopodobnie pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Osoby starsze w charakterze miejskich stróżów porządku mają pojawić się w Starachowicach (Świętokrzyskie) już w połowie października. Miasto sfinansuje je dzięki otrzymanym środkom z "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 'Razem bezpieczniej' im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017".

Projekt "Starachowice - bezpieczne w praktyce" uzyskał dofinansowanie z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wys. 75 tys. zł. (była to maksymalna kwota dotacji). 25,5 tys. zł wynosi wkład własny gminy, a całkowita wartość zadania: 100 tys. 500 zł. Z tych środków m.in. mają być finansowane patrole osób starszych pod nazwą "Senior Patrol".

- Będzie to organizacja mająca za zadanie patrolować wybrane obszary miasta i rejestrować wszelkiego rodzaju potrzeby osób starszych, zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym bariery architektoniczne, komunikacyjne, bieżące ubytki w oznakowaniu drogowym, zdewastowane elementy małej architektury itp. - informuje prezydent Starachowic Marek Materek.

Dodaje, że patrolujący "swoje spostrzeżenia, uwagi, interwencje będą przekazywać do odpowiednich służb, w celu ich naprawy lub usunięcia". Według prezydenta jest to prawdopodobnie pierwsza tego typu inicjatywa w kraju.

Pierwsze "Senior-Patrole" mają pojawić się na ulicach Starachowic w połowie października i będą się składać z dwóch lub trzech osób, którym początkowo ma towarzyszyć strażnik miejski.

W ramach projektu "Starachowice - bezpieczne w praktyce" zaplanowano także działania skierowane bezpośrednio do starszych mieszkańców. Punkt „Bezpieczny Senior” obejmie 10-godzinny kurs samoobrony dla 90 seniorów wraz z cyklem zajęć profilaktycznych, będzie także wykład z pokazem technik samoobrony dla seniorów nie biorących udziału w kursie samoobrony. Ponadto utworzony zostanie punkt poradnictwa psychologicznego dla osób starszych.

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007-2015 w zakresie wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

MSWiA przeznaczyło na zadania programu w latach 2016-2017 łączną kwotę 8,7 mln zł.