UTW w całej Polsce inaugurują rok akademicki. Czym będą się zajmować?KLX/Rynek Seniora - 06 października 2016 10:56


Początek października to czas powrotów studentów na uczelnie. Studia rozpoczynają także słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na większości tych uczelnii właśnie trwają inauguracje kolejnego roku akademickiego.

UTW w Szczecinku (Zachodniopomorskie) rozpoczyna już rok akademicki po raz 17.  Tutejsi słuchacze mają okazję brać udział w wykładach np. z ekonomii, polityki, zdrowia czy marketingu. Natomiast podczas ćwiczeń seniorzy uczą się języków obcych, uczęszczają na basen, na zajęcia z tańca, gimnastyki czy informatyki.

Seniorzy w Żorach (Śląskie) w tym roku będą w ramach UTW brali udział  m.in w kursach językowych, komputerowych, zajęciach jogi, tańca towarzyskiego, zumby, pilates, nordic walking oraz zajęciach rehabilitacyjnych.