Warszawska dzielnica wybiera radę seniorówRS,UDUw/Rynek Seniora - 27 października 2016 12:05


Reprezentowanie najstarszych mieszkańców warszawskiego Ursynowa oraz ich integracja to zadania, którym będą musieli sprostać członkowie dzielnicowej rady seniorów.

Jednym z głównych zadań rady jest pełnienie roli konsultacyjnej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów.

Głosy na przedstawicieli mieszkańców dzielnicy do Rady Seniorów można oddawać do 4 listopada br. 

Z pośród zgłoszonych kandydatów ostatecznie w skład Rady wejdzie 8 osób, które  zdobędą największą liczbę głosów.  Uprawnionymi do głosowania są osoby w wieku powyżej 60. roku życia, zamieszkałe na terenie dzielnicy Ursynów.

Informacja o kandydatach i wyniki głosowania będą dostępne na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz na tablicach ogłoszeń Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza wraz z filiami i Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wraz z filiami.