Wiceminister Bojanowska: jesienią rząd ogłosi program aktywizacji osób starszychPAP/Rynek Seniora - 03 października 2016 09:32


Konferencją "Rady seniorów - partnerstwo z samorządami" rozpoczęły się w sobotę (1 października) obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Obecna na konferencji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska poinformowała, że jeszcze w br. rząd ogłosi program aktywizacji osób starszych.

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W sobotę w Sejmie konferencję objętą patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego otworzył wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, który odczytał list do seniorów skierowany przez Kuchcińskiego.

Podkreślono w nim, że od wielu lat odnotowujemy w Polsce niż demograficzny i rosnącą grupę seniorów. "Zmiany powinny zachodzić nie tylko w sposobie postrzegania seniorów, lecz przede wszystkim w takich obszarach jak ochrona zdrowia, profilaktyka, opieka społeczna, dostęp do kultury i edukacji, jednak żeby sprostać tym wyzwaniom potrzebna jest zintegrowana współpraca wielu podmiotów" - wskazał Kuchciński.

Zaznaczył, że bardzo ważne są wszelkie działania na poziomie lokalnym, bo odpowiadają na bieżące problemy mieszkańców i specyfikę regionów. "Stąd znacząca i jakże istotna rola rad seniorów, które z jednej strony potrafią doskonale sprecyzować potrzeby osób starszych, z drugiej zaś określić możliwości samorządów" - dodał.

Wkrótce program rządowy
Wiceminister Bojanowska poinformowała natomiast, że jeszcze w tym roku rząd ogłosi program aktywizacji osób starszych. - Właściwie już przygotowaliśmy informację o osobach starszych, którą pani premier przedstawi Sejmowi i Senatowi - dodała.

Bojanowska podkreśliła, że zgodnie z badaniami spójności społecznej obecnie w Polsce aktywność osób starszych w partycypacji społecznej jest niższa niż osób młodszych.

Dlatego głównym celem polityki społecznej wobec osób starszych w obszarze aktywności obywatelskiej jest zwiększanie zaangażowania seniorów w życiu społecznym społeczeństw lokalnych oraz wzrost ich roli w rozwiązywaniu problemów społecznych. Bojanowska wskazała, że rady seniorów odgrywają rolę integrującą i koordynującą w działaniach na rzecz polityki społecznej w środowisku lokalnym. - One właśnie pozwalają koncentrować wysiłki, ale i zasoby na rzecz stworzenia wspólnego przedsięwzięcia - powiedziała.

Wzmocnić rady seniorów
Obecna na konferencji przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej posłanka koła Wolni i Solidarni Małgorzata Zwiercan zaznaczyła natomiast, że Międzynarodowy Dzień Osób Starszych powinien być szczególny dla nas wszystkich. - Instytucja rad seniorów nie ma długiej historii, ponieważ została wprowadzona do ustawy o samorządzie w 2013 r. - mówiła.

Podkreśliła, że podczas poprzedniego spotkania z seniorami narzekano na fasadowość działania rad seniorów. - Chcielibyśmy usłyszeć, czy coś się w tej mierze zmieniło - powiedziała.

W trakcie konferencji odbyły się wystąpienia ekspertów w ramach bloków tematycznych dotyczących m.in. potrzeb zdrowotnych seniorów, systemowych rozwiązań wobec osób starszych czy współpracy w środowisku lokalnym.