Wiceminister rodziny: bezpieczeństwo seniorów i ich aktywność społeczna to nasze priorytetyPAP/Rynek Seniora - 21 kwietnia 2017 13:08


Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych zmierza do poprawy jakości ich życia - powiedziała w piątek (21 kwietnia) w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.

Bojanowska mówiła o programie Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS). Przypomniała, że jest skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, które mogą się ubiegać o dofinansowanie. Jak poinformowała, granty w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł będą przyznawane w czterech dziedzinach: edukacji, aktywności społecznej promującej integrację międzypokoleniową, partycypacji społecznej i usług społecznych.

Wiceminister podała, że w ramach przyznanych programów, na 362 oferty - 105 projektów dotyczy promocji aktywności ruchowej: są to zajęcia z nordic walking i pływania, rajdy piesze i rowerowe, gimnastyka, taniec. Wspomniała też o największych imprezach w ramach programu - np. 27 maja w Łazach odbędzie się ogólnopolska olimpiada sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i organizacji senioralnych, w której weźmie udział 1 tys. zawodników. Wymieniła też projekty "Rowerem po zdrowie" - w 30 miejscowościach województwa zachodniopomorskiego bierze w nim udział 1,8 tys. seniorów - oraz "Nie daj się cukrzycy" - zajęcia gimnastyczne dla ok. 1 tys. diabetyków.

Wiceminister podkreśliła, że na ten rok nie są już planowane kolejne konkursy. Najbliższy - na 2018 r. - zostanie ogłoszony w ostatnim kwartale 2017 r.

Wiceminister przypominała, że oprócz ASOS jest prowadzony program "Senior plus", który trwa do 2020 r. i jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Polega na budowie domów dziennego pobytu dla seniorów, które oprócz udzielanie pomocy w codziennych czynnościach mają świadczyć m.in. usługi edukacyjne, kulturalno-oświatowe i rekreacyjne.

- Należy wspomnieć o prowadzonej od 15 grudnia 2016 akcji informacyjnej "Bezpieczny i aktywny senior". W tym półroczu położyliśmy szczególny nacisk na bezpieczeństwo osób starszych - powiedziała Bojanowska.

Przypomniała, że w tej sprawie MRPiPS podpisało porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Pocztą Polską. Z kolei w przyszłym roku ministerstwo chce się zająć przede wszystkim zwiększeniem aktywności seniorów. Jej promowaniu ma służyć porozumienie podpisane z Telewizją Polską, "tak żeby kreować tę aktywność osób starszych, pokazywać wartości, jakie płyną z tej aktywności", a także tworzyć pozytywny wizerunek seniorów w mediach.