Wrocław: darmowa komunikacja także dla osób represjonowanychGazeta Wrocławska/Rynek Seniora - 20 czerwca 2016 10:56


W tramwajach i autobusach MPK we Wrocławiu od połowy czerwca osoby represjonowane i opozycja antykomunistyczna mogą jeździć za darmo. Gdzie można starać się o dokumenty potwierdzające taki status?

Od 14 czerwca 2016 r. poszerzył się katalog uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów MPK we Wrocławiu. Radni przegłosowali, że przywilej ten będzie obejmował: „weteranów, osoby represjonowane z powodów politycznych, działaczy opozycji antykomunistycznej, kombatantów oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”.

Jak się o taki status starać i gdzie, określają stosowne ustawy.  

Jednym z powszechnie znanych dokumentów jest Zaświadczenie o Uprawnieniach Kombatanckich (tzw. książeczka kombatancka). Przyznawana jest byłym żołnierzom i partyzantom różnych wojen (m.in. II wojny światowej) i wydaje ją Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przypadku, gdy wnioskodawca udowodni np. udział w walkach - tłumaczy Gazeta Wrocławska. 

Status działacza opozycji czy też represjonowanego również przyznaje ten sam urząd co w przypadku kombatantów. Są specjalne legitymacje osoby represjonowanej i legitymacje działacza opozycji antykomunistycznej. Procedura nadawania statusu rozpoczyna się w Instytucie Pamięci Narodowej. Tam należy złożyć wniosek o wydanie decyzji w sprawie spełnieniu warunków do nadania specjalnych uprawnień. Dopiero po pozytywnej decyzji Instytutu można zwrócić się do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o wydanie legitymacji.

Jak informuje MPK we Wrocławiu, spółka przewozi prawie 200 mln pasażerów rocznie. 

Więcej:  www.gazetawroclawska.pl