Wybory w Krakowie: propozycja utworzenia Dziennego Domu Opieki dla SenioraPAP/Rynek Seniora - 30 października 2018 11:09


Utworzenie Dziennego Domu Opieki dla Seniora z 200 miejscami stacjonarnymi, w którym wykonywane byłyby także zabiegi ambulatoryjne i świadczone usługi rehabilitacyjne - zapowiada kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann.

Jak mówiła na poniedziałkowej (29 października) konferencji prasowej najlepszym miejscem na utworzenie takiej placówki byłyby budynki i 12 ha terenu po dawnym Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie-Witkowicach.

- Ten dom przyjmowałby osoby starsze w ciągu dnia w sposób ambulatoryjny. Byłaby tam świadczona pomoc medyczna, rehabilitacyjna i zajęcia. Mam na myśli sytuację, kiedy mamy rodzica albo dziadka chorego np. na Alzheimera, potrzebujemy wyjść do pracy i potrzebujemy taką osobę oddać na kilka godzin w bezpieczne miejsce. Chcielibyśmy także, żeby było tam 200 miejsc dla osób, które potrzebują w takim domu przebywać dłużej, stacjonarnie - mówiła Wassermann.

Dodała, że miasto na ten cel mogłoby wykupić teren po szpitalu przy ul. Dożynkowej w Krakowie-Witkowicach, który od lat jest nieużytkowany i był wyceniany na 40 mln zł. - Wydaje się, że w ramach negocjacji ta cena byłaby możliwa do obniżenia do 30 mln zł - powiedziała Wassermann.

Zaznaczyła, że chciałaby, aby w realizację tego projektu zaangażowały się cztery podmioty: gmina Kraków jako właściciel terenu i podmiot prowadzący placówkę, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko obecna na konferencji mówiła, że w Polsce mamy ogromny deficyt placówek, w których seniorzy z problemami zdrowotnymi mogliby przebywać. 

Dodała, że ministerstwo prowadziło pilotaż dotyczący m.in. dziennych domów opieki medycznej. "- Chcemy wprowadzić w kraju taką formę opieki nad seniorami, którzy wymagają wsparcia społecznego, ale również konkretnych działań zdrowotnych: rehabilitacji, wykonania opatrunku - powiedziała Szczurek-Żelazko.

Podkreśliła, że byłby to pierwszy tego typu dom w Małopolsce, w którym można by pokazać jak należy opiekować się seniorami z problemami zdrowotnymi.

Radny Krakowa, a wkrótce radny sejmiku Tomasz Urynowicz mówił, że jest szansa dość szybkiego pozyskania na ten projekt funduszy europejskich m.in. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub w ramach kontraktu regionalnego czy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.