Coraz mniej bezrobotnych, ale wśród nich coraz więcej tych powyżej 50 r.ż.PAP/Rynek Seniora - 26 października 2016 10:23


Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 8,3 proc. i była najniższa od 25 lat - informuje "Gazeta Wyborcza", powołując się na dane GUS.

We wrześniu liczba bezrobotnych obniżyła się o 22,8 tys. osób - na koniec miesiąca w rejestrach pośredniaków zapisanych było 1,324 mln osób.

Najniższa stopa bezrobocia jest w województwie wielkopolskim - 5,1 proc., a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim - 13,7 proc.

Statystycznie to kobieta częściej niż mężczyzna pozostaje bez pracy. Zazwyczaj jest kiepsko wykształcona albo nie ma kwalifikacji zawodowych. Zwiększa się też udział osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia oraz mających co najmniej jedno dziecko w wieku do szóstego roku życia.