Eksperci: roczniki z lat 50. dobrze radzą sobie na rynku pracyMK/Rynek Seniora - 23 marca 2015 13:33


Zdaniem ekspertów z NBP, dzięki przejawianej aktywności sytuacja na rynku pracy obecnych 55-65-latków nie jest gorsza niż ich rówieśników w poprzednich latach. Według ekspertów większe bezrobocie to m.in. efekt wzrostu aktywności zawodowej osób starszych.

Aktywność zawodowa osób w wieku pomiędzy 50 lat a 60-65 lat od 2006 r. stale wzrasta - czytamy w raporcie „Analizy rynku pracy w IV kw. 2014 r.” przygotowanym przez Narodowy Bank Polski.

NBP podkreśla, że wzrost ten był szybki - na przestrzeni niecałej dekady wyniósł ok. 15 punktów procentowych.  W latach 2008-2013 był on największy w wśród wszystkich krajów UE (choć do osiągnięcia średniej unijnej, czyli ok. 75 proc. cały czas nam sporo brakuje).  

- Aktywność zawodowa osób w wieku przedemerytalnym stała się lokomotywą wzrostu podaży pracy w Polsce - komentuje Paweł Strzelecki, analityk NBP.

Dodaje: - Wiadomo, że ze względów demograficznych ta podaż pracy generalnie już powoli spada, natomiast mamy coraz liczniejszą rzeszę osób w wieku przedemerytalnym, które są aktywne na rynku pracy. W naszym raporcie skupiliśmy się na analizie tego, na ile ta coraz większa podaż łączy się z większym bezrobociem.   

Z analiz przeprowadzonych przez ekspertów NBP wynika, że w rzeczywistości roczniki urodzone w latach 50. cechuje nieznacznie niższe bezrobocie niż pokolenia od nich starsze. Okazuje się też, że stopa bezrobocia w tej grupie wzrosła mniej niż miało to miejsce dla innych uczestników rynku pracy.

Dane BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) wskazują, że większość populacji osób bezrobotnych, ale również zasadniczą część przyrostu tej grupy w ostatnich czterech latach stanowią roczniki urodzone pomiędzy 1970 a 1996 r., a więc osoby względnie młode.

Okazuje się też, że osoby w wieku przedemerytalnym tracą pracę rzadziej niż ogół pracujących. Niestety, jeżeli już tak się stanie, mają mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia niż osoby młodsze.