Emerytura: jeśli ktoś przez lata prowadził firmę, nie może nagle zasiąść na kanapieKIGS/Rynek Seniora - 27 czerwca 2016 12:34


Tylko 37 proc. właścicieli polskich firm rodzinnych planuje przekazanie sterów w ciągu najbliższych 5 lat, mimo że większość z nich zbliża się do wieku emerytalnego. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej dostrzega coraz silniejszą potrzebę skupienia się na zmianie pokoleniowej w polskim biznesie rodzinnym.

W odróżnieniu od krajów rozwiniętych, nasze rodzime biznesy powstawały niemal w jednym czasie, mniej więcej 20-25 lat temu. Polskie firmy to najczęściej przedsiębiorstwa zarządzane przez pierwsze pokolenie, przez swoich założycieli, dla których proces sukcesji będzie pierwszym w historii. Czeka nas zatem skokowa sukcesja.

Jak zauważa Katarzyna Bieniek, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, należy pamiętać, że do przekazania sterów firmy kolejnemu pokoleniu, należy się odpowiednio przygotować. - Sukcesja jest skomplikowanym, długim i wieloetapowym procesem, wymagającym strategicznego planowania i zarządzania. Jest też kluczowym warunkiem przetrwania i rozwoju rodzinnego biznesu – wyjaśnia Katarzyna Bieniek.

Z lidera w biznesie na lidera społecznego

Poza wprowadzeniem kolejnego pokolenia w biznes, właściciele - seniorzy potrzebują po wycofaniu się z działalności zawodowej nowych wyzwań. Jeśli ktoś przez długie lata prowadził firmę, nie może nagle zasiąść na kanapie.

Jak wskazuje Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, zakończenie działalności gospodarczej to doskonały moment, aby skierować aktywność człowieka z obszaru zawodowego na społeczny. Aby z lidera w firmie stał się liderem środowiskowym.

- Jeżeli osoba starsza staje się emerytem nagle, bez odpowiedniego przygotowania, i zostaje pozostawiona sama sobie, momentalnie włącza się u niej poczucie bycia niepotrzebnym. Postępuje proces izolacji społecznej i wzmaga się poczucie osamotnienia. W ślad za nimi pojawią się pierwsze niedomagania i choroby - mówi Marzena Rudnicka.

Nie ma płynnego przejścia
W publikowanym co roku przez Komisję Europejską Indeksie Aktywnego Starzenia Polska zajmuje przedostatnie miejsce. Jednym z czterech obszarów badań jest aktywność zawodowa osób starszych, gdzie Polska zajmuje ostatnią pozycję.

- Brakuje nam programów płynnego przejścia z pełnej aktywności zawodowej na aktywność społeczną z elementami aktywności zawodowej. Brakuje również, tak ważnych z punktu widzenia tradycyjnych zawodów, programów promujących ideę mistrzostwa wynikającego z wiedzy i wieloletniego doświadczenia oraz wspierających międzypokoleniowe przekazywanie wiedzy - wylicza Marzena Rudnicka.

Już dziś należy przygotować dobry grunt dla właścicieli polskich przedsiębiorstw, którzy w obliczu zbliżającej się konieczności przekazania firmy następcom, nadal nie są gotowi na ten krok.

Jak wskazuje raport z projektu „Kody wartości - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych” pod redakcją dr Adrianny Lewandowskiej z Instytutu Biznesu Rodzinnego, rodziny często zbyt późno zaczynają rozmowy o przyszłości firmy. Nierzadko przekazanie firmy odbywa się nagle, w zetknięciu z sytuacją śmierci czy choroby właściciela. Takiej nieprzygotowanej zmiany firma może nie wytrzymać.