Gdy osiągasz wiek emerytalny, nie musisz rezygnować z pracyDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 24 października 2016 14:01


Choć pracownicy, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, mogą liczyć na trwałość zatrudnienia, a przyczyną zwolnienia emeryta nie może być wiek, to istnieje szereg okoliczności, w których pracodawca może rozwiązać z zatrudnionym seniorem umowę o pracę.

Poza pewnymi wyjątkami osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, przysługuje ochrona przedemerytalna.

Pracownika, który osiągnął wiek emerytalny, prawo nie zmusza do rezygnacji z zatrudnienia - chyba, że dana osoba ma zamiar pobierać świadczenie, bo wtedy musi wypowiedzieć umowę o pracę. 

Przyczyną uzasadniającą zwolnienie emeryta na pewno nie jest fakt osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego - podkreśla Dziennik Gazeta Prawna. Potwierdza to orzecznictwo sądowe.

Jak jednak zauważa Bogusław Kapłon z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, można to zrobić z każdego innego powodu, dopuszczalnego w przypadku pozostałych pracowników. Może chodzić o naruszenie obowiązków pracowniczych, niesumienne wykonywanie pracy czy likwidację stanowiska pracy zatrudnionego.

Zwolnienie ze względu na wiek nie zostanie uznane za dyskryminujące, jeśli w firmie mają miejsce zwolnienia grupowe. W orzeczeniu z 3 grudnia 2003 r. Sąd Najwyższy podkreślił, że osiągniecie przez pracownika wieku emerytalnego "jest społecznie usprawiedliwioną przesłanką jego wyboru do zwolnienia z pracy w ramach racjonalizacji zatrudnienia”.

Więcej: www.gazetaprawna.pl