Jakie dodatkowe uprawnienia ma pracownik po 50 r.ż.?Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 23 sierpnia 2016 10:42


Do czterech uprawnień pracownika 50+ należy m.in. ochrona stosunku pracy, czasem też wyższy zasiłek chorobowy.

Przede wszystkim kodeks pracy zapewnia trwałość zatrudnienia osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Natomiast ochrona przedemerytalna nie obowiązuje, jeśli pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jak również w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Zabronione jest nie tylko rozwiązanie umowy z seniorem, zasadniczo takiemu pracownikowi nie można także zmienić warunków umowy o pracę - poza kilkoma wyjątkami, wyraźnie określonymi w prawie.

Ponadto starszy pracownik może otrzymać wypowiedzenie zmieniające w sytuacji zwolnień grupowych (lub indywidualnych). Jednak pracodawca nadal nie może zwolnić pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej - ma prawo jedynie wypowiedzieć mu dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Dla pracowników 50+ obowiązują również inne zasady wypłaty świadczeń chorobowych niż w przypadku pozostałych pracowników. Straszy pracownik otrzymuje bowiem wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy tylko przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (pozostali pracownicy przez 33 dni), a począwszy od 15 dnia nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ZUS.

Jeżeli pracownik po 50. roku życia jest pracownikiem budżetówki, może otrzymać dodatek za wysługę lat.

Więcej: www.gazetaprawna.pl