Już jedna czwarta koreańskich bankrutów to seniorzyRzeczpospolita/Rynek Seniora - 29 marca 2016 12:23


Najnowsze dane opublikowane przez Centralny Sąd w Seulu (Korea Południowa) wskazują na znaczącą liczbę seniorów, którzy borykają się z bankructwem. Sytuacja ma się jeszcze pogarszać - donosi Rzeczpospolita.

Obecnie odsetek bankrutów po 60. r.ż. wynosi 24,8 proc. i - choć jest niższy od identycznej statystyki dla 40- i 50-latków (odpowiednio 28,2 oraz 37,2 proc.) - to dynamika zmian w tej grupie wiekowej jest najwyższa i sytuacja ma się pogarszać. 

Świadczy to o coraz większym problemie z możliwościami spłaty długów, z którymi borykają się osoby starsze. Młodzi mogą liczyć na podjęcie kolejnej pracy, na starszych rynek nie jest już tak otwarty.

Sytuacja koreańskich seniorów to wyzwanie dla ekonomistów i polityków. Sposobem na częściowe wyjście z kłopotów może być wprowadzenie nisko oprocentowanych kredytów dla tej grupy i zwiększenie podaży na rynku pracy - informuje Rzeczpospolita. 

Ostatnie prognozy koreańskiego urzędu statystycznego sugerują, że do 2060 r. 4 na 10 mieszkańców kraju skończy 65 lat, a liczba populacji zmaleje z obecnych 51 do 44 mln. Odsetek biednych ludzi wśród najstarszej grupy jest najwyższy w Korei z całej grupy 34 państw OECD - wynosi 49,6 proc. stanowi ponad trzykrotnie większą wartość niż średnia Organizacji (12,6 proc.).

Więcej: www.rp.pl