Lokalne Grupy Działania: nawet 80 tys. zł na rozpoczęcie działalnościRynek Seniora - 10 sierpnia 2016 14:06


Już jesienią tego roku otworzy się nowa możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Na przełomie września i października nabory wniosków rozpoczną Lokalne Grupy Działania. Do jednej z faworyzowanych grup, które mogą liczyć na wsparcie, są osoby po 50 roku życia.

Lokalne Grupy Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego. Ich zadaniem jest zrzeszanie przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców poszczególnych gmin. Organizowane przez nie nabory planowane są na przełom września i października. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jest to możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji m.in. na zakup środków trwałych i prace budowlane potrzebne do rozpoczęcia lub rozwoju działalności. Poziom dofinansowania dla istniejących przedsiębiorstw wyniesie do 70%. Wartość dotacji w tym przypadku może sięgać nawet do 300 tys. złotych. Osoby rozpoczynające działalność mogą uzyskać do 60-80 tys. - w zależności od LGD.

Projekty na start mogą otrzymać wsparcie w wysokości nawet 100% wartości projektu, a wnioskodawca nie musi posiadać wkładu własnego. Nabór będzie obejmował projekty związane z działalnością produkcyjną, usługową jak i turystyczną (o ile działalność zostanie zarejestrowana lub już jest prowadzona).

O dotacje może starać się mieszkaniec gminy wchodzącej w obręb działania LGD. Działalność, która ma dopiero powstać musi zostać zarejestrowana a składki powinny być odprowadzane do ZUS. Istniejąca firma musi posiadać siedzibę na terenie zrzeszonej gminy a planowana inwestycja również musi mieć miejsce na tym terenie.

Wymagane jest również utworzenie miejsca pracy, przynajmniej jednego, a im więcej tym lepiej dla oceny projektu. Pod uwagę brany będzie również fakt czy wnioskodawca lub potencjalny pracownik pochodzą z tzw. grupy osób defaworyzowanych. Do takiej grupy zalicza się kobiety, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne, osoby poniżej 30 i powyżej 50 roku życia.

Oprócz tych ogólnych wytycznych, których przestrzegać musi każde LGD do spełnienia będą również odrębne kryteria stworzone przez same Lokalne Grupy Działania. Związane są one przede wszystkim z ich strategią rozwoju i charakterystyką regionu np. działalność turystyczna na szczególnie atrakcyjnych terenach.

Wspomniane dotacje należą do łatwiejszych do pozyskania, o mniej wymagających kryteriach niż dotacje z Funduszy Europejskich. Ważną informacją jest to, że już podczas składania wniosku wymagana będzie pełna dokumentacja np. pozwolenia na budowę. Dlatego aby zdążyć pozyskać odpowiednie dokumenty na czas, należy już teraz rozpocząć działania.