Obniżenie wieku emerytalnego zachęci czy zniechęci do pracy? Eksperci są podzieleniPolskie Radio/Rynek Seniora - 07 października 2016 12:43


Eksperci zgodnie zwrócili uwagę w Polskim Radiu, że zmienia się model rynku pracy - coraz mniej jest wyczerpujących prac fizycznych, a coraz więcej stanowisk "intelektualnych". Starszy wiek nie niweluje możliwości umysłowych. Zdania są jednak odmienne w kwestii oceny wpływu obniżenia wieku emerytalnego na chęć do pracy.

Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i wykładowca SGH uważa, że obniżenie wieku to działanie wbrew trendom demograficznym. Zauważa, że nasze życie się wydłuża i jednocześnie zmniejsza się rola i zakres prac fizycznie wyczerpujących, a coraz więcej jest prac wymagających wysiłku intelektualnego. Twierdzi, że wiek nie niweluje tych możliwości, zatem potrzebna jest kompleksowa polityka na rynku pracy, która umożliwiłaby optymalne wykorzystanie najcenniejszego potencjału, jakim są ludzie.

Konstatuje, że "jeśli są osoby, które mogą pracować, a tego nie robią, to my tracimy jako społeczeństwo, traci również gospodarka". 

Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej też podkreśla, że prac fizycznych jest coraz mniej i - jak twierdzi - coraz więcej osób chciałoby pracować dłużej.

Ma jednak odmienne zdanie jeśli chodzi o wpływ obniżenia wieku emerytalnego na ową chęć do pracy. Uważa, że jeśli obniżymy wiek, to do dłuższej pracy będzie bodziec ekonomiczny. Jak mówi, "jeśli ja się dowiem, że moja emerytura to będzie 30 proc. ostatniej pensji, to ja się na nią nie zdecyduję, nie mając odłożonego bardzo dużo kapitału dodatkowego, więc będę pracował jak najdłużej".

Przekonuje, że również firmy coraz częściej zachęcają starszych pracowników do pracy, tworząc programy łączące wiedzę i doświadczenie ludzi starszych z energią ludzi młodych.

Obniżenie wieku emerytalnego powinno nastąpić za rok, 1 października 2017 r. - tak rekomenduje sejmowa podkomisja.

Więcej: www.polskieradio.pl