Rolnicy obawiają się prezydenckiej ustawy emerytalnejWIR/Rynek Seniora - 10 listopada 2016 12:05


Według Wielkopolskiej Izby Rolniczej prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego de facto będzie oznaczał dla rolników jego podniesienie.

Komisja polityki społecznej i rodziny 3 listopada pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Planowane zmiany w znacznym stopniu będą dotyczyły rolników - zauważa Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) i dodaje, że "wiek emerytalny zostałby w praktyce podwyższony".

Jak tłumaczy WIR, obecnie rolnicy (w ramach systemu KRUS - red.) mogą przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), o ile przepracowali 30 lat i odprowadzali w tym czasie składki emerytalno-rentowe. "To uprawnienie miałyby jednak docelowo przestać obowiązywać" - czytamy na stronie Izby.

WIR podkreśla, że zgodnie z rekomendacją ZUS wszystkie funkcjonujące w Polsce systemy wypłaty emerytur miałyby być połączone w jeden, zatem emerytury rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów byłyby wówczas administrowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej: www.wir.org.pl