"S": pracownik powinien mieć prawo do przejścia na emeryturę ze względu na stażPAP/Rynek Seniora - 29 października 2018 09:38


Pracownik powinien mieć prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, ale osiągnięty staż pracy - m.in. takie stanowisko przyjęto w piątek (26 października) podczas XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność".

W Częstochowie odbywały się obrady Zjazdu delegatów NSZZ "Solidarność".

Projekty stanowisk prezentował Radosław Mechliński z dolnośląskiej "Solidarności". W jednym ze stanowisk podkreślono, że krajowy zjazd pozytywnie ocenia przywrócenie wieku emerytalnego. "Jednak dla pełnej realizacji postulatów NSZZ +Solidarność+ brakuje w obowiązującej ustawie zapisu i możliwości skorzystania przez pracownika z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionego od stażu pracy liczonego według okresów składkowych na ubezpieczenie społecznie niezależnie od formy zatrudnienia" - napisano.

"Krajowy zjazd delegatów domaga się od rządu wprowadzenia zapisu w ustawie umożliwiającego przejście na emerytury po osiągnięciu 35 lat pracy kobietom, 40 lat pracy mężczyznom" - zaznaczono.