Szef MRPiPS: starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla współczesnego rynku pracyPAP/Rynek Seniora - 24 stycznia 2019 10:19


Rosnąca liczba starszych pracowników wymaga odpowiedniego podejścia do polityki zatrudnieniowej. To największe wyzwanie dla polskiego rynku pracy - powiedziała w środę (23 stycznia) szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska podczas uroczystej gali z okazji 100-lecia publicznych służb zatrudnienia.

Jubileuszowa konferencja została zorganizowana w jednej z sal stadionu PGE Narodowy w Warszawie. W uroczystości oprócz szefowej MRPiPS uczestniczyli także m.in. wiceministrowie rodziny Stanisław Szwed i Kazimierz Kuberski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin i osoby z publicznych służb zatrudnienia.

Minister Rafalska w przemówieniu przypomniała, że dokładnie 100 lat temu na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 r. powołano państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nas wychodźcami. 

Zwróciła uwagę, że w 1992 r. na jednego pracownika powiatowego urzędu pracy przypadało 307 bezrobotnych. Pod koniec 2017 r. liczba ta zmalała do 56 osób. - Dane te pokazują przepaść, głęboką różnicę w jak innym miejscu dzisiaj jesteśmy - podkreśliła.

Według danych przytoczonych przez minister rodziny w Polsce działa 340 powiatowych urzędów pracy i 16 wojewódzkich. Pracuje w nich w sumie ponad 22 tys. osób.

Dodała, że "dla współczesnego rynku pracy kluczowe znaczenie nabierają kwestie demograficzne, a więc starzenie się społeczeństwa. - To największe wyzwanie również dla polskiego rynku pracy - oceniła szefowa MRPiPS.

Wskazała, że "rosnąca liczba starszych pracowników wymaga i wymagać będzie odpowiedniego podejścia do polityki zatrudnieniowej". - Zachodzi pilna potrzeba podejmowania działań w zakresie dostosowania miejsc pracy, a także zastosowania odpowiednich szkoleń zawodowych i przekwalifikowania starszych pracowników. Znaczenia nabierają także działania motywujące starsze osoby do aktywności na rynku pracy - mówiła minister.

Rafalska zaznaczyła, że nie można zapominać także o osobach młodych, szukających swojej pierwszej pracy. - Młodzi ludzi wciąż jeszcze zmagają się z trudnościami na rynku pracy, głównie z powodu niedopasowania kierunków wykształcenia i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy - oceniła.

Jeszcze przed rozpoczęciem gali na konferencji prasowej poprzedzającej oficjalne obchody Rafalska zwracała uwagę, że sytuacja na rynku pracy jest najlepsza po okresie transformacji. Przypomniała, że na koniec 2018 r. bezrobocie wyniosło 5,9 proc., a liczba bezrobotna to mniej niż 1 mln. Jednocześnie - jak mówiła minister - mamy największa liczbę pracujących - ponad 16,6 mln osób.