Zakaz dorabiania na emeryturze zdemoluje rynek pracyPOLSKIERADIO.PL (Dominik Olędzki) - 10 sierpnia 2016 11:26


Jedną z ważniejszych kwestii powinno być nieograniczanie możliwości pobierania emerytury przy dorabianiu do niej - podkreśla Andrzej Kubisiak z Work Services.

Jeśli te ograniczenie będzie, to z rynku zniknie kilka milionów pracowników.

{audio;648}

Największą grupę bezrobotnych w Polsce stanowią osoby do 30. roku życia oraz osoby z grupy 50 plus.

Tymczasem sytuacja na rynku pracy z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza. Jak szacuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 8,6 procent. To najlepszy wynik od 25 lat.

Jak podkreśla Andrzej Kubisiak, polskie społeczeństwo się starzeje, seniorów będziemy mieli na rynku pracy coraz więcej i ten musi się przemodelować tak, aby zatrudniać nie tylko pracowników 50 plus, ale i 60 plus.

- Jak wynika z danych dotyczących bezrobocia, to jedyną grupą, w której jest wyższe bezrobocie niż w roku ubiegłym, jest grupa pracowników 60 plus. I to pokazuje, że polski rynek pracy nie jest jeszcze przystosowany, nie ma odpowiednich zachęt do zatrudniania seniorów - mówi ekspert.

A to jest ważne, jak podkreśla, aby przygotować polski rynek pracy na zmianę demograficzną, która nas czeka, gdyż wszystkie prognozy pokazują, że w kolejnych latach będzie się kurczył rynek pracy, będzie na nim coraz mniej młodych ludzi.

Dlatego, zdaniem Kubisiaka, państwo powinno wspierać najstarsze osoby na rynku pracy.

Liczba bezrobotnych w końcu lipca wyniosła ponad 1,3 mln osób. Osoby z grupy 50 plus stanowią 28 procent ogółu bezrobotnych.