Białoruś: Polacy szkolą personel i finansują wyposażenie centrum senioraPAP/Rynek Seniora - 13 lutego 2018 14:24


W Mińsku w ramach finansowanego przez Polskę projektu pomocy rozwojowej "Szkoła profesjonalnej opieki" przeprowadzono szkolenia dla pracowników pomocy społecznej i medyków pracujących z seniorami i niepełnosprawnymi, a także zakupiono sprzęt specjalistyczny.

- Wspierając ten projekt, chcieliśmy zwrócić uwagę na tematykę senioralną, ogromnie ważną dla naszych społeczeństw w kontekście sytuacji demograficznej - powiedział w poniedziałek (12 lutego) podczas podsumowania projektu charge d'affaires Ambasady RP na Białorusi Michał Chabros.

- Serdecznie dziękuję naszym białoruskim partnerom, bo my tylko wsparliśmy ich pomysł, ich pracę oraz ich wysiłek - dodał dyplomata.

Celem projektu, sfinansowanego w ramach małych grantów Ambasady RP na Białorusi, jest poprawa standardów opieki senioralnej i osób niepełnosprawnych.

Projekt, którego efektem jest stworzenie przez stronę białoruską Centrum Aktywnej Starości w Mińsku, objął 85 uczestników szkoleń - zarówno specjalistów z wykształceniem medycznym, jak i osoby z doświadczeniem pracy opiekuńczej, w większości pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Uczestnicy szkoleń reprezentowali osiem dzielnic Mińska i 17 miejscowości - głównie miasta powiatowe obwodu mińskiego. Szkolenia miały na celu zwiększanie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników.

Ponadto z grantu pomocowego zakupiono sprzęt specjalistyczny (łóżka i stoły do masażu, półaktywne wózki inwalidzkie, specjalistyczne manekiny, sprzęt elektroniczny - kamery rejestrujące, projektor, ekran, komputer itp.), który jest wyposażeniem Centrum.

Na terenie Centrum Aktywnej Starości działa kawiarnia, pracownia komputerowa i klub dyskusyjny dla seniorów.

Wartość polskiego wsparcia w ramach projektu wyniosła prawie 35 tys. euro. W otwarciu Centrum wzięli udział przedstawiciele białoruskiego ministerstwa pracy oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w stworzenie ośrodka.

Inicjatorka pomysłu Jelena Demidowa przyznała, że pomysł stworzenia Centrum podpatrzyła podczas stażu w USA. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że placówka znacząco wesprze pracę 146 ośrodków pomocy społecznej na Białorusi oraz będzie ciekawym miejscem spotkań dla mińskich seniorów.